Năm 2016, Khoa Quản lý Dự án có 13 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực.

STT

Tên đề tài

Sinh viên/Nhóm sinh viên thực hiện

Lớp

GVHD

Sản phẩm của đề tài

 

1

Hoàn thiện hệ thống quản lý kho bãi tại cảng Tiên Sa thuộc CTCP Cảng Đà Nẵng

Trương Văn Nghĩa

Tôn Thất Bình

Phạm Thị Kim Ngân

Phạm Thị Hòa

13QLCN

ThS. Nguyễn Đặng Hoàng Thư

Bài báo khoa học

2

Hoàn thiện hệ thống đánh giá hoạt động Logictics tại Siêu thị METRO Đà Nẵng

Võ Thị hồng Thúy

Trần Thị Mai Thông

Ngô Thị Xuân Thùy

Nguyễn Thị Đông An

Lê Quốc Dân

13QLCN

ThS. Nguyễn Đặng Hoàng Thư

Bài báo khoa học

3

Hoàn thiện hệ thống đánh giá hoạt động Logictics tại Big C Đà Nẵng

Huỳnh Thị Cẩm Tú

Trần Tấn Tài

Phan Thanh Mãi

Lê Thị Bích Vân

Nguyễn Thị Thương

13QLCN

ThS. Nguyễn Đặng Hoàng Thư

Bài báo khoa học

4

Nghiên cứu và áp dụng Buzz Marketing cho các doanh nghiệp VN

Phan Thị Thanh Nhàn

Văn Thị Hà Tây

12QLCN

ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa

Bài báo khoa học

5

Nghiên cứu và đánh giá chiến lược Purple Cow - Marketing khác biệt trong nền kinh tế mới

Nguyền Thị Thanh Mai

Võ Hoài Diệu

 

12QLCN

ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa

Bài báo khoa học

6

Nghiên cứa và đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH Sức Trẻ Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Thu Nhi

12QLCN

ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa

Bài báo khoa học

7

Nghiên cứu xây dựng phần mềm giải các bài toán tối ưu trong xây dựng

Nguyễn Thành Minh

Lê Thị Bảo An

12KX2

13KX2

ThS.

Phạm Thị Trang

Bài báo khoa học

8

Nghiên cứu sử dụng mạng Nơron nhân tạo trong đấu thầu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Kiều My

12KX2

 

ThS.

Phạm Thị Trang

Bài báo khoa học

9

Nghiên cứu và xây dựng mô hình định lượng Win-Win cho dự án BOT

Hoàng Thùy Trang

Nguyễn Hữu Hoàng Long

12KX2

 

TS Phạm Anh Đức

Bài báo khoa học

10

Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Đức Thiện

Thái Thị Huyên

Lê Thị Hà Giang

12KX2

12KX2

12KX1

TS Phạm Anh Đức

Bài báo khoa học

11

Nghiên cứu tính toán và mô phỏng năng lượng của các công trình dân dụng tại Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững

Phùng Đình Mãi

12KX1

ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc

Bài báo khoa học

12

Dự báo và phân tích lợi nhuận kỳ vọng của các công ty xây dựng ở Việt Nam bằng mô nình hồi quy đa biến

Võ Thị Diệu

Trần thị Hồng Phúc

12KX1

ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc

Bài báo khoa học

13

Ứng dụng thuật toán vi phân tiến hóa để tối ưu các nguồn tài nguyên trong công tác quản lý dự án xây dựng

Huỳnh Đức Minh

Đỗ Đức Hùng

Nguyễn Văn Minh Tín

12KX2

TS. Trần Đức Học

Bài báo khoa học