28/09 2020

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ ngành Quản lý Xây dựng - K42_Đợt 2 năm 2002.

Khoa Quản lý Dự án- Trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý Xây dựng năm 2020.

10/08 2020

Thông báo bổ sung minh chứng phục vụ xét cấp HB KKHT học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo về việc ban hành Quy định về xét, cấp học bổng và hổ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đại học chính quy tại trường Đại học Bách Khoa học kỳ I năm học 2019-2020

10/08 2020

Học Bổng Thạc sỹ của Chính phủ Úc mở năm 2020

Học bổng CHính phủ Australia vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký.

10/08 2020

Chương trình thực tập sinh của Công ty HBI Huế

Cơ hội thực tập cho tất cả các bạn sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp. Nhanh tay apply nào!

24/08 2019

Chương trình Thực tập sinh của Công ty Lovepop VN (ngành QLCN)

Với sự đánh giá rất cao chất lượng giảng dạy và đội ngũ sinh viên của nhà trường nói chung và Khoa Quản lý Dự án nói riêng, công ty Lovepop Việt Nam mong muốn được tuyển dụng các bạn sinh viên năm cuối hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp của Khoa, chuyên ngành Quản Lý Công Nghiệp vào thực tập.

Xem tất cả
CÔNG CỤ & LIÊN KẾT