SỐ LIỆU THỐNG KÊ
  02-10-2015
Bắt đầu từ năm 2010, tất cả các khóa học trong trường Đại học Bách khoa sẽ học theo hệ thống tín chỉ. Như vây mỗi kỳ đều có tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên chính qui lẫn tại chức (phải đảm bảo số lượng 1 hội đồng >= 10 sinh viên).
  23-10-2018
Tập hợp các trang website hữu ích phục vụ công việc học tập và nghiên cứu của sinh viên Khoa Quản lý Dự án.
  16-09-2018
Nhằm giúp cho các sinh viên chuẩn bị ra trường hình dung được môi trường và cơ hội việc làm sau này, Khoa QLDA sẽ thống kê và liên tục cập nhật những thông tin tuyển dụng nhận được liên quan đến ngành Kinh tế Xây dựng trong các mục bên dưới. Các thông tin cụ thể các bạn sinh viên xem tại những thông báo chi tiết trên website đã đăng tải.
  16-09-2018
Nhằm giúp cho các sinh viên chuẩn bị ra trường hình dung được môi trường và cơ hội việc làm sau này, Khoa QLDA sẽ thống kê và liên tục cập nhật những thông tin tuyển dụng nhận được liên quan đến ngành Quản lý Công nghiệp trong các mục bên dưới. Các thông tin cụ thể các bạn sinh viên xem tại những thông báo chi tiết trên website đã đăng tải.
  10-09-2018
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Xây dựng và ngành Quản lý Công nghiệp, sinh viên ra trường đã công tác tại rất nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam, đặc biệt tại các vùng Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh phía Nam.