Năm 2018, Khoa Quản lý Dự án có 11 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực. Các đề tài hầu hết có tính ứng dụng cao, vận dụng những kiến thức mới nhất vào nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn và học tập.

STT

Tên đề tài

Sinh viên/Nhóm sinh viên thực hiện

Lớp

GVHD

Kết quả dự kiến đạt được

Ghi chú

1. 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng

Lê Thị Ngọc Thảo

Võ Kiều Oanh

14QLCN

Nguyễn Thị Cúc

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận

+ Phân tích thực trạng

+ Đề xuất giải pháp hoàn thiện và xây dựng quy trình

 

2. 

Nghiên cứu phân tích thực trạng sử dụng vật liệu xây dựng trong công trình giao thông đường bộ

Lê Hoàng Hạ Uyên

Nguyễn Ngọc Thùy Linh

Võ Phương Thảo

Giang Hồng Phượng

14KX

Nguyễn Thị Cúc

+ Thu thập số liệu

+ Phân tích tính toán số liệu theo MFA (Material Flows Analysis)

+ Đánh giá thực trạng và đề xuất nhóm giải pháp về sử dụng vật liệu xây dựng theo hướng bền vững cho các công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam

 

3. 

Nghiên cứu phân tích thực trạng sử dụng vật liệu xây dựng trong các công trình nhà ở 

Phan Thị Quỳnh Thu

Nguyễn Nữ Hoài Nhi

Đoàn Thị Hà Ny

14KX

Nguyễn Thị Cúc

+ Thu thập số liệu

+ Phân tích tính toán số liệu theo MFA (Material Flows Analysis)

+ Đánh giá thực trạng và đề xuất nhóm giải pháp về sử dụng vật liệu xây dựng theo hướng bền vững cho các công trình nhà ở tại Đà Nẵng

 

4. 

Xây dựng mô hình lựa chọn các loại vật liệu bền vững cho các công trình sử dụng vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng trên cơ sở phân tích Lợi ích-Chi phí (Cost-Benefit Analysis)

Lương Ngọc Trinh

Lương Thị Phương Dung

Hồ Thăng Sơn

15KX1

15KX1

15KX1

 - Nguyễn Quang Trung

- Trương Quỳnh Châu

+ Khảo sát dữ liệu

+ Phân tích Lợi ích-Chi phí (Cost-Benefit Analysis)

+ Xây dựng mô hình lựa chọn các loại vật liệu bền vững cho các công trình sử dụng vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng

 

5. 

Nghiên cứu phân tích xu hướng, nhu cầu về chung cư giá rẻ kết hợp với năng lượng sạch tại Đà Nẵng

Dương Minh Hải

Cái Thị Như Ái

Phạm Ngọc Trúc Quỳnh

14KX

Phạm Thị Trang

+ Khảo sát số liệu điều tra

+ Phân tích tổng hợp số liệu bằng SPSS

+ Đánh giá thực trạng và đề xuất nhóm giải pháp về nhu cầu chung cư rẻ và sạch tại Đà Nẵng

 

6. 

Nghiên cứu và ứng dụng phần mền FACEWORKS vào công tác quản lý dự án cho doanh nghiệp xây dựng

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Tý Hạnh

 Khắc Thị Mỹ Hồng

15KX2

15KX1

15KX1

Phạm Thị Trang

+ Hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý dự án

+ Quy trình các bước ứng dụng phần mềm

+ Nghiên cứu phần mềm và ứng dụng cho doanh nghiệp cụ thể

 

7. 

Nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đỗ Thị Thu Phương, Phạm Thị Thanh Thanh

 

14KX

Phạm Thị Trang

+ Phân tích thực trạng

+ Đề xuất nhóm giải pháp

 

8. 

Nghiên cưu và xây dựng phần mềm hỗ trợ
việc học trực tuyến dành  riêng cho sinh viên Quản lý dự án

Vũ Thị Thùy Dung

 Trần Thị Minh Nghĩa
Hà Thùy Linh

 Trần Thị Anh Thoa

15KX1

15KX2

 Phạm Thị Trang

+ Nghiên cứu thực trạng

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu

+ Xây dựng phần mềm hỗ trợ học trực tuyến

 

9. 

Nghiên cứ hoàn thiện quy trình đấu thầu theo tiêu chuẩn Quốc tế

Phạm Thị Thùy Trang

Lê Thị Thuận Yến

14KX1

Phạm Thị Trang

+ Cơ sở lý luận đấu thầu quốc tế

+ Xây dựng quy trình

+ Giải pháp hoàn thiện quy trình

 

10. 

Nghiên cứu phát triển add-in ước tính lượng khí thải CO2 của các công trình xây dựng.

Mạc Thị Vy

Đặng Công Minh

14KX

14T3

Huỳnh Thị Minh Trúc

+ Tổng quan nghiên cứu về khí thải CO2 từ công trình xây dựng;

+ Cơ sở dữ liệu khí thải CO2 cho các loại vật liệu và máy xây dựng;

+ Mô hình tích hợp tính toán CO2 vào các phần mềm dự toán;

+ Add-in ước tính CO2.

+ 01 bài báo trên Tạp chí khoa học trong nước.

 

11. 

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng ven biển sử dụng phương pháp kết hợp FUZZY – AHP – TOPSIS. Một case study tại TP. Đà Nẵng

Lê Thị Trúc Ly

Ngô Quang Hồng Phúc

Lê Thị Lệ Sương

Võ Thị Thu Hiền

15KX

 

Huỳnh Thị Minh Trúc

+ Hệ chỉ tiêu đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng ven biển: nghiên cứu lý thuyết và thực tế tại TP. Đà Nẵng;

+ Khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu để nhất quán hệ chỉ tiêu;

+ Đề xuất phương pháp kết hợp FUZZY-AHP-TOPSIS;

+ Nghiên cứu case study tại 01 dự án của TP. Đà Nẵng.

+ 01 bài báo trên Tạp chí khoa học trong nước.