Hằng năm, Khoa Quản lý Dự án luôn đẩy mạnh và khuyến khích phong trào Nghiên cứu Khoa học trong sinh viên. Nhiều đề tài của sinh viên trong Khoa đã đạt được các giải thưởng cao trong các cuộc thi Sinh viên NCKH cấp trường, cấp Đại học Đà Nẵng. Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã được sử dụng trong thực tế để giải quyết các vấn đề trong học tập cũng như các lĩnh vực chuyên môn.

STT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Giáo viên hướng dẫn

Lớp

1

Tối ưu hóa sơ đồ mạng theo thời gian và chi phí

Phạm Thị Trang

Ths. Trần Thị Bạch Điệp

 

01KX

2

Sử dụng các hàm nội suy để dự báo xu thế phát triển của nền kinh tế

Phạm Thị Trang

Ths. Trần Thị Bạch Điệp

 

01KX

3

Nghiên cứu ứng dụng tiêu chuẩn ISO vào nhà thầu

Hồ Thị Kiều Oanh

Lê Thị Thanh Tâm

Hồ Thị Bích Trâm

Trần Thị Bạch Điệp

 

03KX

4

Phân tích và đánh giá rủi ro tài chính khi lập dự án đầu tư bằng mô phỏng MONTE CARLO

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Cao Thị Trang Thanh

ThS. Phạm Anh Đức

04KX1

5

So sánh chi phí xây dựng tầng hầm theo phương pháp TOP DOWN và SEMI - TOP DOWN

Đinh Công Hoàng

KS. Nguyễn Quang Trung

04KX1

6

Xây dựng chiến lược cho Công ty Cổ phần VINACONEX 25 giai đoạn 2009-2011

Lê Văn Hoàng

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

04KX2

7

Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình đấu thầu xây lắp công trình phù hợp với thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới

Ngô Thị Thanh Hiền

KS. Phạm Thị Trang

04KX2

8

Nghiên cứu và nâng cao giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thực hiện quá trình thi công xây dựng

Trần Việt Hưng

KS. Phạm Thị Trang

04KX2

9

Hoạch định chiến lược Marketing cho công ty xây dựng Thành Vinh

Phạm Thị Hoàng Lý

ThS Nguyễn Thị Thu Thủy

05KX1

10

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá khách hàng và đánh giá cho vay của ngân hàng Cẩm Lệ

Lê Anh Tuấn

Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy

05KX

11

Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic trong quản trị tiền mặt ngắn hạn.

Lê Văn Hùng

Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

06KX2

12

Ứng dụng ngôn ngữ lập trình JAVA trong quản trị tồn kho của các doanh nghiệp xây dựng

Nguyễn Văn Kỳ Long

Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

07KX

13

Ứng dụng phần mềm mô phỏng Monte Carlo trong quản trị rủi ro dự án thi công xây dựng

Nguyễn Thị Cúc

Trần Thanh Nghị

Ths. Phạm Thị Trang

07KX

14

Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic để tính toán tác động môi trường của công trình xây dựng dân dụng

Hồ Thị Thanh Hải

ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc

09KX1

15

Ứng dụng GIS trong quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng

Trần Thị Ngọc Mai

KS. Nguyễn Hoàng Lâm

09KX1

16

Nghiên cứu và đề xuát ứng dụng công nghệ thi công sàn nhẹ tại Việt Nam

Mai Thị Hồng Nhung

Trần Thị Diễm My

Hồ Bảo Uyên

ThS. Phạm Thị Trang

09KX1

17

Nghiên cứu các vấn đề làm phát sinh chi phí trong xây dựng

Nguyễn Hà Khánh Linh

ThS. Phạm Thị Trang

09KX

18

Thiết kế phần mềm tự động hóa xây dựng biểu đồ dự trữ và cung ứng vật liệu trong tổ chức thi công công trình xây dựng

Trương Ngọc Sơn

Huỳnh Vũ Phương Cơ

TS.Hoàng Phương Hoa

 

10KX1

19

Nghiên cứu đánh giá mức độ sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính từ việc thi công xây dựng công trình hiện nay tại Việt Nam.

Nguyễn Lê Đan Vy

Nguyễn Minh Tuấn

 

 

ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc

 

10KX1

20

Nghiên cứu ứng dụng Social Wifi Marketing để quảng bá thương hiệu và sản phẩm tới khách hàng

Nguyễn Nam Hải

ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa

10QLCN

21

Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập giá dự thầu tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phạm Viết Dương Đán

Võ Trung Dũng

Võ Minh Đạt

 

ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc

 

10KX2

 

22

Quy trình quản lý vật tư theo kỹ thuật 5S - Kaizen tại công ty NOVAS

Trần Minh Toại

Lê Đình Hội

Phạm Nhật Nam

 

ThS. Hồ Dương Đông

 

10QLCN

23

Quy trình phối hợp thông tin và ứng dụng các phương pháp quản lý thông tin trong các đội dự án tại công ty NOVAS

Trần Minh Toại

Lê Đình Hội

Phạm Nhật Nam

ThS. Hồ Dương Đông

 

10QLCN

24

Phân biệt thiết kế mặt bằng sản xuất và dịch vụ, đề xuất phương pháp thiết kế mặt bằng dịch vụ".

Nguyễn Văn Vinh,

Võ Quyết Thắng

Trần Thị Thân

ThS. Hồ Dương Đông

 

10QLCN

25

Nghiên cứu xây dựng quy trình kết thúc dự án xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

 

Đặng Thị Hảo

Phạm Thị Thùy

Lê Thị Nguyên

Lê Thị Diệu Thúy

 

ThS. Mai Anh Đức

 

10KX2

26

Xây dựng Dự án “Đại Dương Xanh”  cải thiện chiến lược quản trị tài chính và tính thanh khoản của ngân hàng

Ngô Văn Tương
Lê Hoàng Phong
Nguyễn Thị Bân

 

ThS.Nguyễn Thị Thu Thủy

 

10QLCN

27

Nghiên cứu phương pháp Quản lý Dự án bằng phương pháp giá trị thu được (Earned Value Method)

Trần THị Yến Hà

Ngô Thị Hồng Duyên

Phan Quỳnh Trâm

Ngô Thị Hồng Vy

Lê Quốc Khiêm

 

ThS. Mai Anh Đức

 

10KX1