Năm 2015, Khoa Quản lý Dự án có 11 đề tài Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học trên nhiều lĩnh vực.

STT

Tên đề tài

Sinh viên/Nhóm sinh viên thực hiện

Lớp

GVHD

Kết quả dự kiến đạt được

Ghi chú

1

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về cách bố trí gian hàng ở siêu thị Big C Đà Nẵng

1. Nguyễn T. Thi

2. Nguyễn T. T. Trang

3. Trần Ngọc Sang

11QLCN

ThS. Trần Thị Hoàng Giang

- Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về cách bố trí các gian hàng mua sắm của Big C Đà Nẵng hiện tại qua quá trình thu thập, phân tích dữ liệu.

- Xác định các yếu tố quan trọng trong việc bố trí các gian hàng đối với siêu thị nói chung và đối với Big C nói riêng, chi phối mức độ hài lòng của khách hàng.

- Đề xuất hướng khắc phục nhược điểm hiện tại của cách bố trí cách gian hàng ở Big C Đà Nẵng.

 

2

Nghiên cứu ứng dụng Social Wifi Marketing để quảng bá thương hiệu và sản phẩm tới khách hàng

1. Nguyễn Nam Hải

 

10QLCN

ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa

- Kết quả nghiên cứu giúp uớc tính được chi phí cho 1 hệ thống Social Wifi Marketing tại Đà Nẵng và lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp.

 - Tìm ra điều kiện để áp dụng phương pháp Social Wifi Marketing.

 - Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ngoại vi đến hiệu quả của phương pháp Social Wifi Marketing.

- Đề xuất những giải pháp trong việc tăng khả năng nhận diện thương hiệu sản phẩm thông qua wifi marketing.

 

3

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MS.Project trong quản lý nguồn lực của dự án thi công xây dựng

1. Phạm Thị Vân Anh

2. Lê Quang Thành

11KX2

Th.S Phạm Thị Trang

- Tổng hợp cơ sở lý luận chung về quản lý các nguồn lực của công trình xây dựng.

- Nghiên cứu phần mềm MS Project vào việc quản lý các nguồn lực cho các công trình cụ thể của một doanh nghiệp xây dựng.

 

4

Ứng dụng phương pháp sắp xếp kho hàng hợp lý

1. Dương Công Đạt

2. Lê Thị Ái Nhàn

3. Trương Thị Hằng

11QLCN

ThS. Hồ Dương Đông

- Đề xuất một phương pháp sắp xếp vật tư trong kho hợp lý.

- Đề xuất ứng dụng phần mềm quản lý kho hàng cho DN.

 

5

Ứng dụng lý thuyết 14 điểm của Deming trong quản lý chất lượng

1. Lê Thị Huỳnh Anh

2. Tống T. Mỹ Nhung

3. Trương N. P. Trà

4. Trần T. Hồng Xuyến

11QLCN

ThS. Hồ Dương Đông

- Đề xuất quy trình quản lý chất lượng theo quan điểm Deming cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại một công ty cơ khí trên địa bàn Đà Nẵng.

 

6

Áp dụng Six sigma trong thiết kế hệ thống sản xuất và quản lý

1. Phùng Tấn Kệ

11QLCN

ThS. Hồ Dương Đông

- Xây dựng chương trình six sigma hoàn chỉnh áp dụng vào công ty.

 

7

Xây dựng mã vật tư trong quản lý tồn kho

1. Phùng Đình Mãi

12KX2

ThS. Hồ Dương Đông

- Đề xuất cách tạo mã code cho quản lý vật tư tại công ty xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng.

 

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của hợp đồng xây dựng đến tiến độ của dự án

1. Nguyễn T. H. Nhung

11KX2

ThS. Nguyễn Quang Trung

- Nghiên cứu và đề xuất được các tiến độ thi công phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng nhằm hạn chế sử dụng nguồn vốn lưu động của nhà thầu trong công trình góp phần hạn chế rủi ro cho nhà thầu.

 

9

Cách tiếp cận phân tích thứ bậc mờ cho việc lựa chọn phương pháp thi công phần ngầm công trình

1. Hồ Thị Ngọc Nhung

2. Đoàn Thị Thu Oanh

3. Võ Văn Thuận

11KX

TS. Phạm Anh Đức

- Đề xuất một công cụ hỗ trợ nhà quản lý trong việc lựa chọn phương pháp thi công hợp lý.

- Gợi ý việc ứng dụng phương pháp đề xuất trong lĩnh vực quản lý và thi công xây dựng.

 

10

Nghiên cứu và đánh giá việc ứng dụng thuật toán máy học cho thiết kế hiệu quả năng lượng trong tòa nhà

1. Nguyễn Tiến Danh

2. Trương Hoàng Sơn

 

11KX

TS. Phạm Anh Đức

- Đề xuất thuật toán trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong thiết kế hiệu quả năng lượng bằng dự đoán liều lượng lạnh trong tòa nhà.

 

11

Nghiên cứu và đánh giá độ khả dụng các kỹ năng làm việc cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng

1. Nguyễn Thành Nhân

12KX

ThS. Hồ Thị Kiều Oanh

TS. Phạm Anh Đức

 

- Nghiên cứu và đề xuất danh mục các kỹ năng làm việc cần thiết cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng.

- Ứng dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) đánh giá độ khả dụng của các kỹ năng làm việc đề xuất.