CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã ngành: D510601. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016: 60.

Điểm chuẩn năm 2014: 18,5 điểm;

Điểm chuẩn năm 2015 điểm: 21,25 điểm;

Điểm chuẩn năm 2016: 21,25 điểm;

Điểm chuẩn năm 2017:19,25 điểm;

Điểm chuẩn năm 2018:18,5 điểm;

Điểm chuẩn năm 2019: 18 điểm;

Điểm chuẩn năm 2020: 23 điểm.

Ngành Quản Lý Công Nghiệp tạo điều kiện để các sinh viên phát triển cả năng lực quản trị kinh doanh và khoa học kỹ thuật trong một chương trình đào tạo gồm 03 nhóm môn học: 

Nhóm giáo dục đại cương: gồm các kiến thức nâng cao về toán - lý - hóa, các môn học về khoa học xã hội giúp sinh viên có định hướng đúng đắn trong xã hội và liên tục hoàn thiện bản thân. 

Nhóm kinh tế - quản lý  gồm kinh tế học, kế toán quản trị, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, marketing công nghiệp ... trang bị các kiến thức chuyên môn về quản lý trong tất cả các khâu then chốt của doanh nghiệp. Chương trình rất chú trọng về Tiếng Anh và Công nghệ thông tin để sinh viên luôn luôn bắt kịp và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trong môi trường quản lý.

Nhóm kỹ thuật công nghệ  gồm thiết kế hệ thống sản xuất, thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng, nghiên cứu vận hành... giúp nhà quản lý năm bắt dễ dàng các quá trình và sản phẩm công nghiệp. Chương trình đạo tạo đặc biệt thích hợp cho những người có thiên hướng quản lý, nhanh thích ứng, giỏi giao tiếp, và giỏi cộng tác với nhiều người để cùng đạt đến mục tiêu mang tính tối ưu. 

Với chương trình đạo tạo trên, kỹ sư Quản Lý Công Nghiệp có thể đảm nhận ngay vị trí quản lý ở các bộ phận kế hoạch, điều độ sản xuât, quản lý chất lượng, quản lý dự án,...ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp - khu chế xuất, công ty vận tải, và ở cả các đơn vị dịch vụ có sử dụng công nghệ cao. 

Chương trình đào tạo chi tiết xem tại đường link sauhttp://shorturl.at/qGIO0