Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Xây dựng và ngành Quản lý Công nghiệp, sinh viên ra trường đã công tác tại rất nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam, đặc biệt tại các vùng Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh phía Nam.