Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng ngắn hạn tại trường đại học Nice Sophia Antipolish, Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ dự án Erasmus +

Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng Chương trình Erasmus + KA 1 – năm học 2018 – 2019, hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice-Sophia Antipolis, CH Pháp do Ủy Ban Châu Âu tài trợ, cụ thể như FILE đính kèm.

Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 10.3.2018

Lưu ý: Hồ sơ được viết bằng tiếng Anh – Việt hoặc Pháp – Việt

            * Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên sẽ nộp bản scan qua email: ntnhoa@ac.udn.vn, hlngoc@ac.udn.vn và nộp trực tiếp bản cứng tại Ban Hợp tác Quốc tế - Phòng 10.017 -Tầng 10 – Tòa nhà B- Đại học Đà Nẵng.

 * Lệ phí thu và xét duyệt hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

              * Liên hệ:

ThS. Hồ Lộng Ngọc, email: hlngoc@ac.udn.vn

             ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa, email: ntnhoa@ac.udn.vn