Thông tin chi tiết như sau: Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa ĐHĐN và Đại học Mykolas Romeris, Lithuania vào tháng 11/2022, ĐHĐN thông báo các học bổng của Chính Phủ Lithuania năm học 2024-2025 như sau:

1. Học bổng ngắn hạn (1-2 học kỳ)

Đây là học bổng được cấp bởi chính phủ Lithuania và đây là cơ hội để sinh viên ĐHĐN nộp đơn xin học bổng để học tập tại Đại học Mykolas Romeris cho học kỳ mùa thu hoặc mùa xuân hoặc cho cả hai học kỳ (bao gồm 35 suất học bổng). 

Giá trị học bổng : 550 EUR / hàng tháng đối với sinh viên ;  1100 EUR  / hàng tháng đối với nghiên cứu sinh

Ngôn ngữ tiếng Anh yêu cầu : Đại học Mykolas Romeris khuyến nghị sinh viên nhập học phải có trình độ tiếng Anh B1-B2

Tham khảo tại đây : https://studyin.lt/scholarships/short-term-studies/

Hạn chót nộp đơn trực tuyến là ngày 15/4/2024.

2. Học bổng thạc sĩ của Nhà nước Litva 

Đây là học bổng dành cho sinh viên đại học năm cuối (hoặc sinh viên có bằng thạc sĩ) của các đối tác song phương đăng ký học thạc sĩ tại Đại học Mykolas Romeris.

Giá trị học bổng : 550 EUR / hàng tháng

Thời hạn nộp hồ sơ: 22/5/2024

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại:

Tham khảo tại đây : https://studyin.lt/schol.../full-time-master-degree-studies/

Để ứng tuyển các học bổng trên, ứng viên vui lòng liên hệ Ban KH&HTQT, ĐHĐN, email : udicd@ac.udn.vn