Điểm hẹn lại lên, chào mừng các bạn Tân sinh viên khoa QLDA đến làm thủ tục nhập học vào sáng ngày 13 tháng 8 năm 2019, đối với hai chuyên ngành:

👷‍♂️👷‍♀️ Kinh tế Xây dựng (CLC): 112 sinh viên - ✊✊✊Thủ khoa: 24.3 điểm;
👨‍🔧👩‍🔧Quản lý Công nghiệp: 147 sinh viên - ✊✊✊Thủ khoa 24.3 điểm.

Phổ điểm ngành Kinh tế Xây dựng CLC

Phổ điểm ngành Quản lý Công nghiệp

------
👉Hướng dẫn nhập học đối với thí sinh trúng tuyển, truy cập: http://dut.udn.vn/Tintuc/Thongbao/id/3323