Nhằm xây dựng và phát triển phong trào học tập và cũng cố nâng cao kiến thức, kĩ năng cho sinh viên. Phát hiện và tuyển chọn, bồi dưỡng sinh viên giỏi tham gia các kì thi Olympic, nghiên cứu khoa học, giao lưu học hỏi giữa các sinh viên. ĐH Đà Nẵng đã tiếp tục tổ chức kỳ thi sinh viên giỏi năm 2016.

Vậy khoa Quản Lý Dự Án thông báo tới tất cả sinh viên trong cũng như ngoài khoa có đủ điều kiện dự thi hưởng ứng đăng ký dư thi để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Kết quả mà các bạn đạt được trong Kỳ thi sẽ được ghi nhận, đánh giá và khen thưởng xứng đáng và những trải nghiệm quý báu khi tham dự kỳ thi sẽ thực sự giúp ích cho các bạn trong học tập và rèn luyện bản lĩnh để tiếp tục phấn đấu vươn đến những thành công lớn hơn trong tương lai.

Rất mong sự tham gia hưởng ứng của tất cả các bạn.

Chúc các bạn thành công !

Thông tin chi tiết xin xem ở tập đính kèm. 

/Attachments/Ky%20thi%20Sinh%20vien%20gioi%202016.pdf