Chi tiết về thủ tục hồ sơ và nộp hồ sơ có tại: http://donghanh.net

 [Thông báo chương trình học bổng đồng hành kỳ 42, học kỳ 2 năm học 2021-2022]
Giá trị học bổng: 4.000.000 VND/suất
Điều kiện học bổng:
     -Là sinh viên năm thứ nhất và thứ hai
    -Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghèo, cận nghèo...
     -Học lực từ Khá trở lên, thể hiện được sự cố gắng trong học tập
     -Có tư cách đạo đức, điểm rèn luyện tốt.
Chi tiết về thủ tục hồ sơ và nộp hồ sơ có tại: http://donghanh.net
Chương trình học bổng kỳ này có các mốc quan trọng như sau:
* 02-30/04/2022: Thời gian thu nhận hồ sơ trực tuyến
* 02/05-19/06/2022: Chấm chọn hồ sơ
* Cuối tháng 6 : Thông báo kết quả chính thức
Lưu ý:
- Đồng Hành chỉ nhận hồ sơ online. Tất cả sinh viên sẽ nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại trang web: donghanh.net
- Hạn nộp hồ sơ: trước 23h59 ngày 30/04/2022
Kết quả học bổng sẽ được thông báo tại trang web của Đồng Hành, dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2022.
Hình thức trao học bổng sẽ được thông báo sau, dự kiến  đầu tháng 7 năm 2022.
Mọi thắc mắc xin gửi về hosodientu@donghanh.net hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại trường.
Chúc các bạn may mắn
----------

Huỳnh Thị Thúy-11/04/2022