Thông báo học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” do Ông Nguyễn Thành Lân tài trợ.

Thông báo học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” do Ông Nguyễn Thành Lân tài trợ.
1️ Số lượng học bổng:
- Số lượng: 01 suất
- Giá trị: 20.000.000 đồng/suất
2 Tiêu chuẩn xét chọn sinh viên nhận học bổng:
- Là sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2022 (sinh viên năm 1)
- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng;
- Sinh viên thuộc một trong các đối tượng sau: Con mồ côi do đại dịch Covid-19; con mồ côi cha và mẹ; con mồ côi cha hoặc mẹ; con thuộc hộ đặc biệt nghèo
- Ưu tiên cho sinh viên có kết quả trúng tuyển cao
3️ Nộp hồ sơ đề nghị xét cấp HB, bao gồm:
- Tờ khai xét cấp học bổng (mẫu kèm theo) tại đường link: https://docs.google.com/.../1bdDdqYDFQo6swUCi5HtL.../edit...;
- Giấy báo trúng tuyển (bản sao);
- Giấy xác nhận đang là sinh viên năm 1;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình (nếu có).
Sinh viên nộp hồ sơ về phòng A108 - Chuyên viên Đới Phương Thanh trước 15h00 ngày 06/10/2022.

Huỳnh Thị Nhị  - 05/10/2022