Đánh giá và kiểm định Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN theo tiêu chuẩn Châu Âu bởi Tổ chức HCERES, Cộng hòa Pháp (ngày 27, 28/02/2017).

Các thành phần tham gia đượt đánh giá ngoài của tổ chức Châu Âu gồm:

- Đoàn Đánh giá ngoài HCERES Đại diện Bộ GD&ĐT;

- Cán bộ, viên chức, sinh viên Trường ĐHBK (Theo TB triệu tập từng phiên làm việc với Đoàn ĐGN);

- Khách mời ĐHĐN, Doanh nghiệp, Cựu sinh viên, Đối tác kinh tế -xã hội;

Trang tư liệu về của DUT cho đợt đánh giá ngoài HCERES.