Nhằm đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm, Trường Đại học bách khoa thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên và Giảng viên. Khoa Quản lý Dự án cần tuyển 02 ứng viên làm Giảng viên cho chuyên ngành Quản lý Công nghiệp.