Sau buổi gặp gỡ giao lưu ngày 01 tháng 10 năm 2015, Các Cựu sinh viên đã bầu chọn được các đại diện của các khóa 01-10.

Ban đại diện Hội cựu sinh viên của khoa QLDA hiện nay tạm thời có các thành viên sau:


- Nguyễn Minh Huy (0905155352) - Đại diện cho cựu SV khóa 01.

- Vũ Thành Bắc (0936469997) - Đại diện cho cựu SV khóa 02.

- Nguyễn Ngọc Công (0905439274) - Đại diện cho cựu SV khóa 03.

- Nguyễn Vũ Thế Đông (0905454789) - Đại diện cho cựu SV khóa 04.

- Trương Thị Ly Ly (0905387112) - Đại diện cho cựu SV khóa 05.

- Nguyễn Trọng Nam (0913632756) - Đại diện cho cựu SV khóa 06.

- Võ Thị Tú (0905583008) - Đại diện cho cựu SV khóa 07.

- Nguyễn Mạnh Tuấn (0983644557) - Đại diện cho cựu SV khóa 08.

- Hồ Thị Thanh Hải (0985225084) - Đại diện cho cựu SV khóa 09.

- Trương Ngọc Sơn (0935893099) - Đại diện cho cựu SV khóa 10KX.

- Ngô Văn Tương (0975656421) - Đại diện cho cựu SV khóa 10QLCN.

Các hình ảnh hoạt động của hội Cựu Sinh viên thời gian qua

Trang facebook Hội Cựu sinh viên Khoa Quản lý Dự án: https://www.facebook.com