TIN TỨC & SỰ KIỆN VỀ CỰU SINH VIÊN
  07-05-2016
Các anh chị em cự sinh viên đã sắp ếp thời gian đến giao lưu với các Thầy đi công tác tại Hồ Chí Minh. Gần như tất cả 10 Khóa của ngành Kinh tế Xây dựng đều có mặt. Hi vọng các lần sau sẽ tụ hội đông đủ hơn, là cơ hội để CSv của FPM được gắn kết, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống khá vất vả của người kỹ sư.
  07-05-2016
Khởi động cho các hoạt động tiến đến kỷ niệm 40 NĂM Khoa Xây dựng và 15 NĂM thành lập ngành KTXD&QLDA - Đại học Bách khoa. Liên chi Đoàn Khoa sẽ kết hợp với Ban Cựu sinh viên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu. Chi tiết chương trình đang được xây dựng.