Trung tâm Đổi mới Châu Á (AIC) thuộc Trường đào tạo Sau đại học về Quản lý Công nghệ và Đổi mới, Đại học Yamaguchi (YUMOT) tổ chức Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Quản lý Công nghệ khu vực Châu Á (ISAME), tổ chức từ ngày 28 – 30/11/2016 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

ISAME được tổ chức nhằm tạo thúc đẩy phát triển giáo dục quản lý công nghệ bậc sau đại học và phát triển cơ hội hợp tác giữa các trường Đại học ở châu Á nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về đổi mới công nghệ. Năm trường thành viên gồm Yamaguchi University;Institut Teknologi Bandung; Chiang Mai University; Universiti Teknologi MARA và University of Science and Technology - DUT.

Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng được mời tham dự gồm PGS.TS Lê Thị Kim Oanh_ Phó Hiệu trưởng và TS. Phạm Anh Đức_Trưởng Khoa Quản lý Dự án. Tại hội nghị ISAME2016, PGS.TS Lê Thị Kim Oanh có bài chia sẻ về tình hình nghiên cứu và phát triển công nghệ Việt Nam cũng như định hướng tương lai.

Hình ảnh về bài trình bày của PGS.TS Lê Thị Kim Oanh,

Bên cạnh đó, năm trường thành viên đã họp bàn trao đổi về các học phần chia sẻ của chương trình sau đại học về Quản lý Công nghệ, một số hình ảnh của buổi họp

 Một số hình ảnh chia sẻ của Dr. Siriwut của Đại học Chiang Mai_Thái Lan,

Một số hình ảnh về tham dự Hội nghị ISAME2016,

Hội nghị kết thúc thành công với một số nội dung chương trình được chia sẻ, trong thời gian sớm nhất các trường thành viên sẽ đệ trình chương trình sau đại học chung về Quản lý Công nghệ (Management of Technology - MOT).