Lần cuối cập nhật 29-09-2018
Trung tâm Đổi mới Châu Á (AIC) thuộc Trường đào tạo Sau đại học về Quản lý Công nghệ và Đổi mới, Đại học Yamaguchi (YUMOT) tổ chức Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Quản lý Công nghệ khu vực Châu Á (ISAME), tổ chức từ ngày 28 – 30/11/2016 tại Kuala Lumpur, Malaysia.
  Lần cuối cập nhật 16-04-2022
Kogakuin Summer Camp Exchange Program
  Lần cuối cập nhật 16-04-2022
Hợp tác và trao đổi với Giáo sư tại Đại học Nagoya, Nhật Bản
  Lần cuối cập nhật 16-04-2022
Hợp tác đào tạo về "Quản lý ngành" - Ming Chi - Đài Loan