Chuyên đề về kỹ năng mềm cho sinh viên

Chuyên đề kĩ năng cho sinh viên, các bạn đăng ký tham gia tại link: http://bit.ly/3eDBaUu


Các bạn khi tham gia sẽ được: 
- Chuyên đề trang bị cho các bạn sinh viên các kiến thức cần thiết về kĩ năng mềm, hành trang không thể thiếu của sinh viên khi lập thân lập nghiệp.
- Sinh viên tham gia được tích điểm, tính thành tích hoạt động phục vụ cộng đồng theo qui định của nhà trường, là điều kiện để xét các học bổng tài trợ.
- Các phần quà là áo DUT cho các bạn trả lời tốt các câu hỏi trong buổi học.
- Các bạn có năng khiếu âm nhạc, nhóm nhạc có thể đăng ký biểu diễn đầu giờ (13h30).
 Thời gian: 14h00 ngày 25.3.2021, Hội trường F,  ĐHBK.
54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng.