Ban cán sự các lớp thông báo rộng rãi đến sinh viên để các bạn tham gia.

 Thời gian: 8h00 sáng Chủ nhật ngày 08/11/2015

  Địa điểm: Tại Khu A (gần hồ cá)- Trường Đại học Bách KHoa