Công ty CP Giá Xây Dựng là công ty tài trợ cho khoa QLDA phần mềm dự toán cài đặt phòng máy. Sắp tới công ty sẽ mở một lớp học về đo bóc tách khối lượng và lập dự toán cho các bạn sinh viên tại Trường ĐHBK.


Đây là lớp học rất HỮU ÍCH cho các bạn sinh viên ngành kinh tế xây dựng khoa mình. Đặc biệt là các bạn năm cuối (Khóa 12) để làm đồ án tốt nghiệp. Và cho các khóa 13, 14 chuẩn bị cho các đồ án môn học. Các bạn nên đăng ký tham gia, trong lớp học này sẽ có các giảng viên của khoa mình và một số chuyên gia ở công ty.
Thời gian: 8 tuổi (Ngày bắt đầu sẽ thông báo cho các bạn sau khi có danh sách)
Kinh phí 1.2 triệu VNĐ - Đối với sinh viên chỉ còn 1.0 triệu VNĐ.
Mọi chi tiết xem file đính kèm

/Attachments/ThumoimolopDutoan.pdf