Sinh viên Khoa QLDA đăng ký Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016.

Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào hai ngày 09/04 và 10/04/2016 tại 4 cụm thi thuộc các trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN.

 

Mọi chi tiết xem files đính kèm

/Attachments/KH%20To%20chuc%20Ky%20thi%20SV%20gioi%20DHDN%20nam%202016.pdf