Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng một môi trường học tập, nghiên cứu năng động

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng một môi trường học tập, nghiên cứu năng động và sáng tạo trong Trường Đại học Bách khoa, Khoa Quản lý Dự án tổ chức đăng ký tham gia NCKH trong năm học 2022-2023.

Link đăng ký NCKH: https://forms.gle/ejLJRfAqo78Y6Lk96

Thời gian đăng ký: Từ nay đến hết 31/08/2022.

Các khóa K18, K19, K20, K21 đề có thể đăng ký tham gia NCKH đợt này.

Quyền lợi khi tham gia NCKH:

  • Ưu tiên cộng điểm lên đến 1 điểm trong đồ án tốt nghiệp.
  • Ưu tiên xét một số học bổng.
  • Nâng cao kỹ năng nghiên cứu.
  • Điểm cộng cho hồ sơ làm việc sau khi tốt nghiệp.
  • Một số quyền lợi khác.

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - 17/08/2022