28-09-2015
Theo thông báo của phòng đào tạo, trường ĐHBK đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các cựu sinh viên hệ tại chức 27KXDL vào tháng 5/2010.