18-06-2021
Với sự kết nối từ các giảng viên khoa Quản lý Dự án với các Giáo sư tại các trường Đại học nước ngoài, đã đem đến rất nhiều cơ hội học bổng sau Đại học cho các sinh viên sau tốt nghiệp ngành Quản lý Công nghiệp và Kinh tế Xây dựng có thành tích học tập tốt.
  18-06-2021
Hôm nay 30/6/2018, 03KX kỷ niệm 10 năm ra trường. Sau khi tốt nghiệp vài năm gặp nhau đã khó, huống hồ đã 10 năm.
  28-09-2015
Theo thông báo của phòng đào tạo, trường ĐHBK đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các cựu sinh viên hệ tại chức 27KXDL vào tháng 5/2010.