16-05-2022
Bế mạc đợt đánh giá ngoài chính thức chương trình Đào tạo ngành Quản Lý Công Nghiệp theo tiêu chuẩn AUN - QA
  16-05-2022
Hội Thảo các bên liên quan về hợp tác và phát triển chương trình đào tạo đại học Ngành Quản lý Công nghiệp
  06-05-2022
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2021-2022 của Khoa Quản lý Dự án đã được tổ chức thành công tốt đẹp. 08 nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả nghiên cứu thật sự ấn tượng. Kết quả đánh giá của Hội đồng đã lựa chọn 03 đề tài xuất sắc để trao giải Nhất, Nhì, Ba.
  06-05-2022
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2021-2022 của Khoa Quản lý Dự án đã được tổ chức thành công tốt đẹp. 08 nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả nghiên cứu thật sự ấn tượng. Kết quả đánh giá của Hội đồng đã lựa chọn 03 đề tài xuất sắc để trao giải Nhất, Nhì, Ba.
  12-03-2022
Những ngày tháng dịch bệnh kéo dài có lẽ đã làm cho không khí Tết năm nay không còn náo nhiệt và phấn khởi như mọi năm. Nhưng qua những bài viết, câu chúc gửi về chương trình, Tết vẫn vui như vậy nhưng bình yên và giản dị hơn.
  04-03-2022
Hành trình cọ xát và bước đầu chạm đến kiến thức chuyên ngành