Khoa Quản lý Dự án là một trong 14 khoa trực thuộc Đại học Bách khoa Đà Nẵng, với hai chuyên ngành đào tạo bậc đại học chính là ngành Kinh tế Xây dựng (bắt đầu đạo tạo từ năm 2001) và ngành Quản lý Công nghiệp (bắt đầu đào tạo từ năm 2010). Là một khoa với tuổi đời còn rất trẻ khi chỉ mới được thành lập năm 2007, nhưng Khoa Quản lý Dự án luôn là một trong những Khoa dẫn đầu trong các phong trào thi đua
Khoa Quản lý Dự án là một trong 14 khoa trực thuộc Đại học Bách khoa Đà Nẵng, với hai chuyên ngành đào tạo bậc đại học chính là ngành Kinh tế Xây dựng (bắt đầu đạo tạo từ năm 2001) và ngành Quản lý Công nghiệp (bắt đầu đào tạo từ năm 2010). Là một khoa với tuổi đời còn rất trẻ khi chỉ mới được thành lập năm 2007, nhưng Khoa Quản lý Dự án luôn là một trong những Khoa dẫn đầu trong các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể. Song song đó chính là sự đảm bảo về chất lượng học tập và giảng dạy với minh chứng là một trong những Khoa có số điểm đầu vào cao nhất trường và đội ngũ giảng viên là Thạc sĩ, Tiến sĩ được đào tạo từ các nước tiên tiến như Đài Loan, Nhật Bản, Pháp, …
Nhưng có lẽ ít ai biết rằng trước đây khi chưa là đơn vị Khoa độc lập thì Bộ môn quản lý ngành Kinh tế Xây dựng được phân công sinh hoạt tại Khoa Xây dựng Thủy lợi –Thủy điện (Nay là Khoa Xây dựng Công trình Thủy).
Nói qua về bộ môn Kinh tế xây dựng, được Trường Đại học Bách khoa thành lập vào năm 1987 với tên gọi là bộ môn Kinh tế- Tổ chức, có nhiệm vụ giảng dạy các môn học liên quan đến lĩnh vực Kinh tế- Kỹ thuật cho các khoa của Trường.
• Năm 1987: là bộ môn trực thuộc BGH Trường Đại học Bách khoa.
• Năm 1991: bộ môn được điều động và sát nhập vào Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Bách khoa.
• Năm 1995: bộ môn về lại Trường Đại học Bách khoa (lúc bấy giờ đổi tên là Trường Đại học Kỹ thuật) và sinh hoạt tại Khoa Xây dựng.
• Năm 1996: Khoa Xây dựng tách thành 3 khoa: XD Dân dụng - Công nghiệp, XD Thủy lợi - Thủy điện, XD Cầu - Đường. Bộ môn Kinh tế -Tổ chức được phân công về sinh hoạt chung với khoa Thủy lợi - Thủy điện. Sau đó đổi tên thành bộ môn Kinh tế - Kỹ thuật.
Tháng 10 năm 2000, BGH Trường Đại học Kỹ thuật ra quyết định thành lập ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án và giao nhiệm vụ quản lý ngành cho khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện (Nay là Khoa Xây dựng Công trình Thủy). Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện phân công bộ môn Kinh tế - Kỹ thuật chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và quản lý chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành.
Ngày 01 Tháng 10 năm 2007 bộ môn Kinh tế-Kỹ thuật tách thành Khoa Quản lý dự án.
Tháng 09 năm 2010 Khoa Quản lý Dự án bắt đầu đào tạo bậc đại học chuyên ngành Quản lý Công nghiệp và đến tháng 09 năm 2019 Khoa Quản lý Dự án mở và tuyển sinh bậc sau đại học chuyên ngành Quản lý Xây dựng.
Trải qua chặng đường 13 năm phát triển với biết bao gian lao thử thách, khoa Quản lý Dự án đang ngày một khẳng định vị trí là đơn vị đào tạo uy tín và đang phấn đấu để trở thành một đơn vị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn vững vàng để phục vụ đắc lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đội ngũ giảng viên khoa Quản Lý Dự Án
Đội ngũ giảng viên ngành Kinh tế Xây dựng - khoa Quản lý Dự án
Đội ngũ giảng viên ngành Quản lý Công nghiệp - khoa Quản lý Dự án
Không thể không kể đến đội ngũ Tư vấn Tuyển sinh FPM, là các Thầy, Cô - giảng viên khoa QLDA và các bạn sinh viên đến từ các khóa từ khóa 17 đến khóa 20.