Vào lúc 13h30 ngày 15/05/2018, tại phòng A305 đã diễn ra hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2018 của Khoa Quản lý Dự án – Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN

Căn cứ thông báo của Khoa về việc tổ chức Hội nghị SV NCKH của Khoa năm 2018 vào ngày 11/05/2018, Khoa Quản lý Dự án thông báo đến quý Thầy Cô và sinh viên của Khoa các nội dung như sau:
1. Hội nghị NCKH sinh viên của Khoa đã được khai mạc vào lúc 13h30 ngày 15/05/2018 tại phòng A305 Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN với 15 đề tài được duyệt báo cáo.
2. Hội nghị NCKH sinh viên kết thúc vào lúc 18h30 cùng ngày với tinh thần làm việc nghiêm túc, công bằng.
3. Cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba

Kết quả NCKH sinh viên Khoa QLDA đã được công bố vào sáng ngày 16/05/2018 như sau:
- Giải Nhất được trao cho đề tài: “Ứng dụng IOT vào cải tiến hệ thống đóng gói và kiểm soát sản phẩm” – sinh viên Nguyễn Thương Thương – lớp 16QLCN.
- Giải Nhì được trao cho đề tài: “Cân bằng dây chuyền may quần dài lưng thun và kiểm chứng bằng phần mềm ARENA, thiết kế lại dây chuyền sản xuất của công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng và viết chương trình tính toán nhờ ngôn ngữ SWIFT” – nhóm sinh viên Nguyễn Quang Danh, Lê Thị Như Quyên và Nguyễn Thị Sương – lớp 14QLCN.
- Giải Ba được trao cho đề tài: “Nghiên cứu phát triển Add-in ước tính lượng khí thải CO2 của các công trình xây dựng” – nhóm sinh viên Mạc Thị Vy lớp 14KX và Đặng Công Minh lớp 14T3.

Tất cả bài báo tham gia theo đúng quy định sẽ được đăng trên Tuyển tập Nghiên cứu khoa học Sinh viên của Khoa Quản lý Dự án. Theo nhận xét của các thành viên hội đồng thì các đề tài năm nay có tính ứng dụng cao. Các đề tài đặt ra các vấn đề nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể trong quản lý Xây dựng cũng như Quản lý hệ thống công nghiệp. Ngoài ra, một nét mới của năm nay là đã có các sinh viên năm 2 bắt đâu tham gia các đề tài và có đề tài đạt giải cao. Điều này chứng tỏ việc nghiên cứu khoa học không phải chỉ dành cho sinh viên năm cuối mà chỉ cần các sinh viên có đam mê thì dưới sự hướng dẫn của các giảng viên thì có thể đạt kết quả tốt.  
Dưới đây là một số báo cáo của các nhóm Nghiên cứu khoa học sinh viên:

Các hoạt động định hướng sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa QLDA

Năm 2017-2018: Hoạt động định hướng SV NCKH năm 2017-2018.

Năm 2016-2017: Hoạt động định hướng SV NCKH năm học 2016-2017.

Năm 2015-2016: Hoạt động định hướng Sv NCKH năm 2015-2016.

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa QLDA các năm trước

Năm 2016-2017: Tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên tiểu ban QLDA năm 2016-2017.

Năm 2015-2016: Tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên tiểu ban QLDA năm 2015-2016.

 

LCĐ Khoa QLDA