Sáng ngày 19/4/2017, BCN Khoa Quản lý Dự án cùng P.KHCN & HTQT trường Đại học Bách khoa đã tiếp đón đoàn các giáo sư từ Đại học Ming Chi - Đài Loan, buổi làm việc trao đổi về hợp tác đào tạo ngành Quản lý Công nghiệp bậc Đại học (2 + 1.5 + 1.0 năm) nhận bằng tốt nghiệp kiêu dual-degree.

Nội dung thảo luận với đoàn giáo sư trường Đại học Ming Chi - Đài Loan gồm:

+ Đào tạo đại học: Liên kết cấp 2 bằng: 2 năm học tại Trường DUT + 1.5 năm học tại MingChi và 1 năm thực tập tại Công ty.

+ Đào tạo cao học: gới thiệu và tuyển chọn các ứng viênc cho chương trình Thạc sĩ quản lý Công nghiệp.

Những thông tin về trường Đại học Ming Chi - Đài Loan.

Video giới thiệu về ngành Quản lý Công nghiệp do Sinh viên sáng tạo. 

Một chia sẻ về môi trường học tập của cựu sinh viên ngành Quan rlý Công nghiệp Khóa 2012 đang học tập tại MingChi.