Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

 

 

 

Thứ Hai

08/10/2018

 

09h00-10h30

Lễ công bố và đón nhận Chứng nhận Chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các Chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử, ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, ngành Kỹ thuật Dầu khí và ngành Công nghệ thông tin

- Chủ tịch Hội đồng AUN-QA;

- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu; Trưởng các Đơn vị chức năng; Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Khoa Điện, ĐTVT, Hóa, CNTT: Lãnh đạo Khoa, Giảng viên và Sinh viên tham dự theo kế hoạch;

- Khách mời: Đại diện Bộ GD&ĐT; Đại diện Lãnh đạo Ban Giám đốc ĐHĐN, các Ban chức năng ĐHĐN, Ban Giám hiệu CSGDTV; Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD;

- Khách mời địa phương: Đại diện Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, Sở GD&ĐT, Quận Liên Chiểu; 

- Khách mời các bên liên quan: Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng, Cựu sinh viên.

Hội trường F

Ban Tổ chức Lễ

10h30

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Thủy Lọi Hà Nội

- Ban Giám hiệu;

- Đoàn công tác của Trường Đại học Thủy Lọi Hà Nội;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐT, THC, KHCN&HTQT; CTSV; KT&ĐBCL

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

10h30-11h00

Lễ Khánh thành Văn phòng Tài nguyên Đảm bảo Chất lượng Giáo dục NQS4I 

- Chủ tịch Hội đồng AUN-QA;

- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu; Trưởng các Đơn vị chức năng; Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Khách mời: Đại diện Bộ GD&ĐT; Đại diện Lãnh đạo Ban GĐ ĐHĐN, các Ban chức năng, Ban GH CSGDTV, Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD;

- Khách mời địa phương: Đại diện Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, Sở GD&ĐT, Quận Liên Chiểu; 

- Khách mời các bên liên quan: Doanh nghiệp, Nhà tuyển dụng, Cựu sinh viên.

Tầng 3, Tòa nhà Smart

Ban Tổ chức Lễ

13h30

Hiệu trưởng tiếp CBVC có nhu cầu

Các CBVC có nhu cầu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

13h30

Thảo luận xây dựng quy định về tổ chức hoạt động, quản lý trang tin điện tử & email của Trường.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Tổ trưởng Tổ CNTT;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Viện;

- Đại diện lãnh đạo khoa;

- Các cá nhân CBVC có quan tâm.

Phòng họp

khu A

Phó Hiệu trưởng - TS. Phan Minh Đức

14h00-16h00

Đón tiếp đại diện các Trường Đại học đến thăm quan, học tập kinh nghiệm tổ chức Đánh giá ngoài AUN-QA

- Đoàn công tác các Trường Đại học đã đăng ký

- Khoa QLDA, XDCĐ, KT: Đại diện Lãnh đạo Khoa

- Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT: Đại diện Lãnh đạo Phòng

Trung Tâm Học Liệu Truyền thông

Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD

15h00

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

09/10/2018

 

08h30-09h15

Lễ khai mạc Đợt Đánh giá ngoài các Chương trình đào tạo ngành Kinh Tế Xây Dựng, ngành Kỹ thuật Công trình Giao thông, và ngành Kiến Trúc theo tiêu chuẩn AUN-QA. (Thời gian Đánh giá ngoài: 09/10/2018 - 11/10/2018)

- Đoàn Kiểm định viên AUN, Chủ tịch Hội đồng AUN-QA;

- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu; Trưởng các Đơn vị chức năng; 

- Khoa QLDA, XDCĐ, KT: Lãnh đạo Khoa, Giảng viên và Sinh viên tham dự theo kế hoạch;

- Khách mời: Đại diện Lãnh đạo Ban GĐ ĐHĐN, Ban chức năng, Ban GH CSGDTV, Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD

Hội trường F

Ban Tổ chức Đợt ĐGN

09h30-18h00

Đánh giá ngoài các Chương trình đào tạo ngành Kinh Tế Xây Dựng, ngành Kỹ thuật Công trình Giao thông, và ngành Kiến Trúc theo tiêu chuẩn AUN-QA.

(Thời gian Đánh giá ngoài: 09/10/2018 - 11/10/2018)

- Đoàn Kiểm định viên AUN, Chủ tịch Hội đồng AUN-QA;

- Khoa QLDA, XDCĐ, KT; Các Đơn vị chức năng: Thành phần tham dự theo Kế hoạch Đánh giá ngoài AUN-QA

Trung Tâm Học Liệu Truyền thông

Ban Tổ chức Đợt ĐGN

14h00

Họp giao ban Khoa học và Công nghệ

- ĐHĐN: Giám đốc,  Ban KHCNMT, Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC, Ban ĐBCLGD;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, Phòng KHCN&HTQT: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách KHCN;

- Viện NC&ĐT Việt Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Lãnh đạo, Cán bộ phụ trách KHCN;

- Các Khoa trực thuộc: Đại diện BCN Khoa, Cán bộ phụ trách KHCN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

10/10/2018

 

08h00-18h00

Đánh giá ngoài các Chương trình đào tạo ngành Kinh Tế Xây Dựng, ngành Kỹ thuật Công trình Giao thông, và ngành Kiến Trúc theo tiêu chuẩn AUN-QA.

(Thời gian Đánh giá ngoài: 09/10/2018 - 11/10/2018)

- Đoàn Kiểm định viên AUN, Chủ tịch Hội đồng AUN-QA;

- Khoa QLDA, XDCĐ, KT; Các Đơn vị chức năng: Thành phần tham dự theo Kế hoạch Đánh giá ngoài AUN-QA

Trung Tâm Học Liệu Truyền thông

Ban Tổ chức Đợt ĐGN

8h00

Giao ban các đơn vị chức năng trong Trường ĐHBK

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng, Tổ trực thuộc;

- Giám đốc các Trung tâm; Viện trực thuộc;

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

09h00

(cả ngày)

Hội nghị quốc tế “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường Đại học Châu Á” trong khuôn khổ Dự án Hub4growth (ngày 10, 11/10/2018)

- ĐHĐN: BTC Hội nghị theo QĐ số 2832/QĐ-ĐHĐN ngày 20/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các đại biểu mời;

- 12 trường đối tác Châu Âu và Châu Á tham gia Dự án Hub4growth.

Khách sạn Sanouva

Số 68 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Giám đốc ĐHĐN

13h45

Chương trình “Hành trình sáng tạo xã hội với TS Belinda Bell”

-Đại diện lãnh đạo Hội đồng Anh tại Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo ĐH Đà Nẵng;

- Đại diện BTV Đoàn các đơn vị thành viên ĐHĐN;

- Đại diện lãnh đạo vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng;

- TS Belinda Bell - Giám đốc Chương trình Doanh nghiệp xã hội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo xã hội, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh;

- Các diễn giả khách mời;

- Đại biểu có giấy mời;

- Sinh viên triệu tập theo thông tri triệu tập số 23TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 4/10/2018.;

- Các cán bộ, giảng viên và sinh viên tại TP Đà Nẵng quan tâm đến chương trình.

Hội trường A

Tr.ĐHKT

Đoàn ĐH Đà Nẵng

 

 

Thứ Năm

11/10/2018

 

08h00-11h30

Lễ bế mạc Đợt Đánh giá ngoài các Chương trình đào tạo ngành Kinh Tế Xây Dựng, ngành Kỹ thuật Công trình Giao thông, và ngành Kiến Trúc theo tiêu chuẩn AUN-QA

- Đoàn Kiểm định viên AUN, Chủ tịch Hội đồng AUN-QA;

- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu; Trưởng các Đơn vị chức năng; 

- Khoa QLDA, XDCĐ, KT: Lãnh đạo Khoa, Giảng viên và Sinh viên tham dự theo kế hoạch;

- Khách mời: Đại diện Lãnh đạo Ban GĐ ĐHĐN, Ban chức năng, Ban GH CSGDTV, Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD

Hội trường F

Ban Tổ chức Đợt ĐGN

09h00

Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Kỹ thuật ENSAIT - École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (Pháp) đến trao đổi các khả năng hợp tác trong đào tạo và NCKH với nhà trường

- Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT;

- Mời PGS. TS. Lê Cung, Khoa Cơ khí Giao thông

Phòng khách khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

14h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo ĐHĐN,

thực hiện quy trình (bước 4) rà soát,

 bổ sung quy hoạch năm 2018

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN;

- Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Họp bốc thăm giải Billard mở rộng Trường ĐHBK năm 2018

- Ban Văn thể;

- Đại diện Ban văn thể các Trường thành viên ĐHĐN.

Phòng họp tầng 2 khu A

Trưởng Ban Văn thể

14h30

Họp bốc thăm giải Bóng chuyền truyền thống Trường ĐHBK năm 2018

- Ban Văn thể;

- Đại diện cán bộ phụ trách công tác văn thể của các CĐBP.

Phòng họp tầng 2 khu A

Trưởng Ban Văn thể

16h00

Khoa Điện tổ chức Đón tân sinh viên khóa 2018 và phát học bổng cho sinh viên Khoa Điện

- BCN khoa Điện;

- LCĐ khoa Điện;

- Tân sinh viên khoa Điện khóa 2018;

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Điện;

- Đại diện doanh nghiệp tài trợ học bổng;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường F

Trưởng khoa Điện

16h00-17h30

Khoa FAST tọa đàm hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

- Lãnh đạo Khoa FAST

- Thầy Cô tham dự theo thư mời

- Sinh viên các CTTT và PFIEV

Trung Tâm Học Liệu Truyền thông (tầng 1)

Trưởng khoa FAST

16h30

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

12/10/2018

 

08h00-12h00

Trường Đại học Bách khoa phối hợp với Hội Dầu khí Việt nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề "Ngành Công nghiệp Lọc - Hóa Dầu của Việt nam: Cơ hội và Thách thức"

- Ban Tổ chức Hội thảo;

- Các Đại biểu khách mời đến từ Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung Ương, Bộ Công thương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam (PVN), Trung Ương Hội Dầu khí Việt nam, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, các đơn vị liên quan của PVN;

- Cán bộ, giảng viên ngành Kỹ thuật Dầu khí.

Phòng S02.01

Trưởng Ban Tổ chức

08h00

Lễ khai mạc vòng 2 của các Hội đồng

xét chọn Giải thưởng “Khoa học và

Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018”

- Bộ GD&ĐT: Lãnh đạo và Chuyên viên Vụ KHCN&MT;

- ĐHĐN: Đại diện BGĐ, Ban KHCNMT;

- Các thành viên của Hội đồng xét tặng Giải thưởng trên theo các Quyết định của Bộ GD&ĐT;

- Các Ban Chủ nhiệm công trình báo cáo xét chọn Giải thưởng.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Lãnh đạo

Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT

08h30

Họp vòng 2 của các Hội đồng xét chọn

 Giải thưởng“Khoa học và Công nghệ

dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở

giáo dục đại học năm 2018”

- Các thành viên của Hội đồng xét tặng Giải thưởng trên theo các Quyết định của Bộ GD&ĐT;

- Các Ban Chủ nhiệm công trình báo cáo xét chọn Giải thưởng.

Các phòng 8.009, 8.013, 8.014, 9.01, 12.05, 12.06, Khu B

 41 Lê Duẩn

Các Chủ tịch
Hội đồng

14h00

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

(2016 – 2021) công tác Hội và phong trào sinh viên ĐHĐN

- BCH Hội Sinh viên ĐHĐN khóa IV;

- Đại biểu có giấy mời

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch HSV ĐHĐN

15h00

Tọa đàm về nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học và công bố kết quả họp các Hội đồng

- Bộ GD&ĐT: Lãnh đạo và Chuyên viên Vụ KHCN&MT;

- ĐHĐN: Đại diện BGĐ, Ban KHCNMT;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Viện NC&ĐT Việt Anh, các khoa trực thuộc: Lãnh đạo phụ trách KHCN;

- Các thành viên của Hội đồng xét tặng Giải thưởng trên theo các Quyết định của Bộ GD&ĐT;

- Các Ban Chủ nhiệm công trình báo cáo xét chọn Giải thưởng;

- Theo Giấy mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Lãnh đạo

Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT

15h00

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc, Trưởng các Bộ môn thuộc Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

- Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHBK;

- BCH Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội CCB Trường;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường ĐHBK;

- Các đại biểu khách mời;

- Toàn thể CBVC Trường Đại học bách khoa;

Hội trường khu F

Giám đốc ĐHĐN

 

Thứ Bảy

13/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/10/2018

06h45-12h00

Thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ

Sinh viên đã đăng ký và các CBVC được điều động.

Khu F

Trưởng Ban coi thi

08h00-11h00

Báo sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Tổ chức Chương trình "Women can Lead" cho Sinh viên khu vực Miền Trung

- Đại diện Báo sinh viên Việt Nam;

- Đại diện Lãnh đạo các Trường có sinh viên tham gia;

- Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CTSV;

- Sinh viên đăng ký tham dự;

- Cán bộ và sinh viên có quan tâm

Hội trường F

Phòng Công tác sinh viên