Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

 

 

 

Thứ Hai

15/10/2018

 

13h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHBK

Các đồng chí UV BTV Đảng ủy Trường ĐHBK

Phòng Bí thư, Hiệu trưởng

Bí thư ĐU

15h00

Họp Đảng ủy Trường ĐHBK

Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Trường ĐHBK

Phòng họp khu A

Bí thư ĐU

16h00

Kiểm tra công tác chuyển địa điểm làm việc & cơ sở vật chất Tổ CNTT

- Phó Hiệu trưởng - TS. Phan Minh Đức

- Tổ CNTT;

- Đại diện lãnh đạo phòng Cơ sở vật chất

Phòng máy chủ cũ (khu A)

Phó Hiệu trưởng - TS. Phan Minh Đức

 

17h00-22h00

Khoa Cơ khí tổ chức đón Tân Sinh Viên khóa 2018

- BCN khoa Cơ khí;

- LCĐ khoa Cơ khí;

- Tân sinh viên khoa Cơ khí khóa 2018;

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Cơ khí;

- Đại diện doanh nghiệp tài trợ học bổng;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường F

BCN Khoa Cơ khí

 

 

Thứ Ba

16/10/2018

13h30

Thảo luận xây dựng Quy định tổ chức đào tạo qua mạng

- Phó Hiệu trưởng - TS. Phan Minh Đức

- Tổ trưởng Tổ CNTT;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Đào tạo

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng - TS. Phan Minh Đức

 

14h00-21h00

Khoa Quản lý Dự án tổ chức đêm văn nghệ chào đón và khen thưởng Sinh viên khoá mới (K2018)

- Ban chủ nhiệm Khoa QLDA;

- Tất cả Giảng viên và Sinh viên Khoa QLDA;

- Khách mời: Cựu sinh viên và Doanh nghiệp

Hội trường F

Khoa Quản lý

 Dự án

 

 

Thứ Tư

17/10/2018

 

09h00

Họp rà soát, xây dựng và triển khai hệ thống ISO trong Trường ĐHBK

- Ban Giám hiệu;

- Ban chỉ đạo, Ban rà soát sửa đổi và triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng theo định hướng ISO Trường ĐHBK.

Phòng họp

 khu A

Hiệu trưởng

15h30

Tiếp và làm việc với Trung tâm Y khoa - Đại học Đà Nẵng về việc khám chữa bệnh và ưu đãi dịch vụ thẩm mỹ cho cán bộ viên chức, sinh viên

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: TC-HC, KH-TC, CTSV.

Phòng họp

 khu A

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS.Lê Thị Kim Oanh

 

 

Thứ Năm

18/10/2018

 

08h00

Họp giao ban công tác trường

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng, Phó các Khoa, Phòng;

- Giám đốc Trung tâm Học liệu &TT; Giám đốc các trung tâm, Viện; Tổ trưởng Tổ CNTT;

- Trưởng Bộ môn NN chuyên ngành.

Phòng họp

khu A

Hiệu trưởng

09h30

Trường ĐHBK tiếp Công ty Full time System

- ĐHĐN: Đại diện Ban HTQT;

- Trường ĐHBK: Đại diện: BGH, Phòng KHCN&HTQT.

Tr. ĐHBK

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Lê Thị Kim Oanh

13h30

Thảo luận về tổ chức project của CTĐT Project Based Learning

- Phó Hiệu trưởng - TS. Phan Minh Đức

- Ban chỉ đạo xây dựng CTĐT CLC, Tổ tập huấn CTĐT CLC;

- Trưởng CTĐT & các giảng viên Tổ xây dựng CTĐT

Trung tâm HL&TT

Tổ tập huấn

14h00

Kiểm tra việc thực hiện các quyết nghị của hội nghị CBCCVC Trường nhiệm kỳ 2017-2018 tại phòng Tổ chức Hành chính, phòng Đào tạo và phòng Kế hoạch tài chình

- Ban Thanh tra nhân dân

Phòng TCHC

Trưởng Ban TTND

14h00

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV ĐTN ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

14h30

Tiếp và làm việc với GS Youhei Takagi, Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản về trao đổi hợp tác và nghiên cứu trong lĩnh vực Hàng hải và Kỹ thuật Tàu thủy.

- Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT;

- Lãnh đạo khoa Cơ khí Giao thông;

- Trưởng bộ môn, cán bộ, giảng viên bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy;

- Sinh viên ngành Kỹ thuật Tàu thủy.

Phòng khách khu A

Lãnh đạo khoa Cơ khí Giao thông

15h00

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy ĐHĐN với BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

16h30

Hội ý BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

17h00

Họp Hội đồng ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

 

Thứ Sáu

19/10/2018

 

08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

VP Công đoàn

P. 302 - Khu A

 41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

09h00

Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 và tập hấn triển khai tháng hành động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

- Ban Nữ công Trường;

- Toàn thể Nữ CBVC Trường ĐHBK.

Tầng 4 TT HL&TT

Ban Nữ công

13h30

Kiểm tra hồ sơ, thiết bị các xưởng, PTN Khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh

 

 

PTN Khoa CN N-ĐL

Trưởng Ban TTND

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng PGĐ Ngô Văn Dưỡng

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

 Ngô Văn Dưỡng

15h30

Kiểm tra hồ sơ, thiết bị các PTN Khoá Hoá

 

 

PTN Khoa Hóa

Trưởng Ban TTND

15h30

Tiếp Giám đốc Công ty Jesco Asia,

 Nhật Bản

- ĐHĐN: Giám đốc; Ban HTQT;

- Mời GS.TS. Trần Văn Nam.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

Thứ Bảy

20/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

21/10/2018