Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Thứ Hai

29/10/2018

 

08h00

Thảo luận Dự thảo 1 “Quy định về Giao nhận, quản lý điểm học tập và rèn luyện của sinh viên, học viên của Trường Đại học Bách khoa”

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Đào tạo;

- Giáo vụ khoa;

- Đại diện lãnh đạo khoa (không có giờ giảng trùng thời gian họp).

Phòng họp

khu A

Trưởng phòng Đào tạo

09h00

Tiếp và làm việc với Đại diện Phòng thí nghiệm Phát triển Toàn cầu USAID về các khả năng hợp tác với Nhà trường về Hệ sinh thái dành cho Khoa học, Công nghệ, Cải tiến và Hợp tác (STIP) tại Việt Nam.

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT, Phòng KT và KĐCL Giáo dục, Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng;

- Mời TS. Nguyễn Thị Anh Thư, Phó Trưởng Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến (FAST)

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

10h00-11h30

Phổ biến nội dung và kế hoạch triển khai Capstone project cho SV khóa 2014 CTTT

- Ban lãnh đạo Khoa FAST;

- Sinh viên khóa 2014 CTTT

Phòng C303

Trưởng Khoa

 

 

 

Thứ Ba

30/10/2018

 

08h00-10h00

Họp rà soát về Kế hoạch Tự đánh giá và Hội đồng Tự đánh giá theo AUN-QA cho 02 CTĐT: Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành XD Dân dụng & Công nghiệp) và Kỹ thuật Môi trường

- Phòng KT&ĐBCL, Phòng. ĐT: Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng, Chuyên viên phụ trách KĐCL;

- Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Kế hoạch-Tài chính: Trưởng phòng;

- Khoa XD DD&CN, Khoa MT: Trưởng Khoa, Trưởng nhóm viết SAR, Phụ trách CTĐT được TĐG, GV và CBPV thuộc nhóm chuyên trách (không có giờ dạy).

Phòng họp

khu A

Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

14h00

Đoàn trường Đại học Nakhon Phanom, Thái Lan đến làm việc và giao lưu với Trường

- Lãnh đạo các phòng  KHCN&HTQT, phòng CTSV;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Nakhon Phanom, Thái Lan;

- Các sinh viên đã đăng ký tham gia giao lưu

Hội trường

 khu F

Lãnh đạo phòng KHCN & HTQT và CTSV

15h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên.

Phòng họp 1

 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

16h00

Thi đấu Giải Bóng chuyền truyền thống Trường ĐHBK năm 2018

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Ban Thường vụ Công đoàn;

- Ban Văn thể Công đoàn;

- Các đội thi đấu;

- CBVC quan tâm cổ vũ.

Nhà thi đấu Khu D Trường ĐHBK

Ban Văn thể

16h30

BTV Đảng ủy ĐHĐN làm việc với BCH Hội Cựu Giáo chức ĐHĐN

- Như bên.

Phòng họp 1

 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

17h00-22h00

Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện tổ chức đón Tân sinh viên Khóa 2018.

- Ban lãnh đạo Khoa XDTL-TĐ;

- Liên chi đoàn Khoa XDTL-TĐ;

- Tân sinh viên Khoa XDTL-TĐ khóa 2018;

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa XDTL-TĐ;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường Khu F

Lãnh đạo Khoa

 

Thứ Tư

31/10/2018

 

08h00-09h00

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Khoa học & Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng (DPIST) và Phòng KHCN và HTQT về các chính sách tăng cường các hoạt động công nghệ của Viện DPIST.

- Hiệu trưởng, Phó HT phụ trách KHCN;

- Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng;

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

Phòng họp

khu A

Hiệu trưởng

09h00-10h30

Họp online về chương trình Dự án BUILD-IT tại Trường ĐHBK giai đoạn 2019-2020.

- Lãnh đạo Trường ĐH Bang Arizona;

- Trường ĐHBK: Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức, Trưởng phòng P. KT&ĐBCL, P. ĐT

Phòng Phó Hiệu Trưởng

Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

13h30

Làm việc với Ngân hàng thế giới

Nhóm thảo luận 2: Kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, các giải pháp an toàn

Ban CSVC (Anh Sáng); Ban CBDA (Anh Lan); Anh Nguyễn Hồng Ngọc (Khoa Kiến Trúc – Trường ĐHBK)  và thành viên tổ công tác Ngân hàng Thế giới.

Phòng 8013

Khu B

41 Lê Duẩn

Ngân hàng

Thế giới

16h45

Thi đấu Giải Bóng chuyền truyền thống Trường ĐHBK năm 2018

- Ban Văn thể Công đoàn;

- Các đội thi đấu;

- CBVC quan tâm cổ vũ.

Nhà thi đấu Khu D Trường ĐHBK

Ban Văn thể

  Thứ Năm

01/11/2018

 

08h00-16h00

Phỏng vấn tuyển chọn sinh viên nhận học bổng microsoft youthspark năm 2018

- Đại diện Microsoft Việt Nam;

- Đại diện Trung tâm Giáo dục và Phát triển Việt Nam;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên;

- Sinh viên đăng ký ứng tuyển học bổng microsoft youthspark năm 2018.

Phòng khách

khu A

Phòng Công tác sinh viên

08h00-16h00

Khoa FAST tổ chức “Cuộc thi Robot dò mê cung - Maze Runner Robot Race 2018”

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Đại diện Công ty CPC EMEC;

- Ban tổ chức cuộc thi;

- Các đội thi đã đăng ký.

Sảnh tự học khu A

Khoa FAST

09h00-11h00

Đoàn công tác USAID đánh giá tác động của Dự án BUILD-IT đến tuyển sinh và kết quả đào tạo của Trường ĐHBK 

- Đoàn công tác USAID Việt Nam;

- Lãnh đạo Đại học Bang Arizona và Dự án BUILD-IT;

- Trường ĐHBK: Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức; Trưởng phòng và Phó trưởng phòng P. KT&ĐBCL, P ĐT; Trưởng phòng P. KHCN&HTQT.

Phòng họp

 khu A

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

13h30

Hội thảo đào tạo Sau đại học.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng: ĐT, KH&ĐBCLGD, KHCN&HTQT, KHTC, CSVC;

- Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo sau đại học;

- Trưởng Bộ môn (Bộ môn có chương trình đào tạo sau đại học);

- Mời: TS. Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng Ban Đào tạo ĐHĐN.

Tầng 3, Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

02/11/2018

 

08h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Nhật Bản - ĐHĐN

- Các thành viên Hội đồng theo QĐ số 3586/QĐ-ĐHĐN ngày 19/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Mời GS.TS. Trần Văn Nam;

- Chuyên viên Ban TCCB.

Phòng họp 1

 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

09h00-10h00

Tiếp và làm việc với GS. Fabien Ferreo và Mr. Pierre Allard (ĐH Côte d'Azur, CH Pháp) về việc phối hợp triển khác Smart Campus 2018 tại trường Đại học Bách khoa

- Các thành viên Ban Tổ chức Chiến dịch Smart Campus 2018;

- Đoàn công tác của Đại học Côte d'Azur, CH Pháp.

Phòng khách khu A

Trưởng Ban Tổ chức Chiến dịch Smart Campus 2018

09h00

Góp ý Dự thảo 1 - Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của Trường ĐHBK theo TT 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các Phòng chức năng;

- Giám đốc T.tâm Học liệu & Truyền thông;

- Tổ trưởng Tổ CNTT

Phòng họp

khu A

Phó Hiệu Trưởng TS. Phan Minh Đức

10h00

Lắp đặt và triển khai hoạt động của thiết bị Lora tại phòng làm việc dành cho DNIIT tại trường Đại học Bách khoa

- Đoàn công tác của Đại học Côte d'Azur, CH Pháp;

- Lãnh đạo Viện DNIIT và Phòng Cơ sở Vật chất.

Phòng khách khu A

Lãnh đạo Viện DNIIT

14h00

Tọa đàm dành cho giảng viên về phương sử dụng thiết bị LoRa phục vụ Smart Campus 2018

- Đoàn công tác của Đại học Côte d'Azur, CH Pháp;

- Lãnh đạo Viện DNIIT và Phòng Cơ sở Vật chất;

- Các cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Phòng họp

khu A

Lãnh đạo Viện DNIIT

14h00

Họp BTV Đảng ủy trường

- Như bên.

Phòng khách khu A

Bí thư Đảng ủy

Trường ĐHBK

15h30

Họp Đảng ủy trường

- Như bên.

Phòng khách khu A

Bí thư Đảng ủy

Trường ĐHBK

16h45

Thi đấu Giải Bóng chuyền truyền thống Trường ĐHBK năm 2018

- Ban Văn thể Công đoàn;

- Các đội thi đấu;

- CBVC quan tâm cổ vũ.

Nhà thi đấu Khu D Trường ĐHBK

Ban Văn thể

 

 

Thứ Bảy

03/11/2018

 

08h00-10h30

Hội thảo về phát triển Đảng trường Đại học Bách khoa

Chủ đề: “Giải pháp tăng cường việc phát triển Đảng trong sinh viên”

- Đại diện BTV Đảng Ủy Đại học Đà Nẵng;

- Đại diện BTV Đoàn Thanh Niên Đại học Đà Nẵng;

- BTV Đảng Ủy trường ĐHBK;

- Bí thư các Chi bộ trực các Khoa;

- BCH Đoàn Thanh niên và BCH Hội Sinh viên (Số lượng ~15);

- Các Liên Chi đoàn

Tầng 3- Trung Tâm Học Liệu và Truyền Thông

PGS.TS Đoàn Quang Vinh

09h30-12h00

Tiếp & làm việc với đoàn trường Đại học YEUNGNAM-Hàn Quốc về hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo và trao đổi Giảng viên/Sinh viên.

- Trưởng Khoa Quản lý Dự án;

- Đoàn giáo sư và học viên cao học trường Đại học YEUNGNAM – Hàn Quốc;

- Giảng viên Khoa QLDA;

- Đại diện BLĐ phòng KHCN&HTQT.

VP Khoa QLDA A305

Trưởng Khoa QLDA

17h00-22h00

Đêm hội Truyền thống sinh viên Kiến trúc và đón sinh viên Khóa 2018

- BCN Khoa Kiến trúc;

- LCĐ Khoa Kiến trúc;

- Tất cả các cán bộ và giảng viên Khoa;

- Toàn thể sinh viên Khóa 2018 và các sinh viên quan tâm

Hội trường

khu F

Lãnh đạo Khoa Kiến trúc

 

Chủ nhật

04/11/2018