Phòng KHCN và HTQT vừa nhận được thông tin từ Văn phòng Đại diện Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật bản) về việc Đại học Quốc gia Yokohama và World Bank liên kết cấp học bổng cho 10 sinh viên đã tốt nghiệp nhận học bổng Master toàn phần.

 Học bổng Master toàn phần là 1 học bổng rất có giá trị 1500 USD/ 1 tháng cho suốt 2 năm học, học bằng tiếng Anh, 500 USD/1 ứng cứ viên cho tiền đi lại giữa Việt Nam - Nhật Bản, có hỗ trợ nhà ở và tất cả các phương tiện học tập khác. Học bổng này chỉ ưu tiên cho sinh viên các ngành xây dựng.

Lưu ý: Đợt nhập học cho học bổng lần này là tháng 10/2016 như vậy các sinh viên sắp tốt nghiệp vào tháng 6/2016 hoặc đã tốt nghiệp đều có thể tham gia
Dead line: cho đợt lựa chọn hồ sơ đầu tiên là 29/2/2016

Thông tin chi tiết, xin tham khảo thêm tại:

http://www.urban.ynu.ac.jp/imp/application_guideline/imgs/application_guideline.pdf?160201


Mọi thắc mắc xin liên hệ với Văn phòng Đại diện Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật bản) tại Đà Nẵng theo số điện thoại: 0905851222 - Gặp TS Lê Anh Tuấn.