Vào lúc 8h00 sáng thứ 7 ngày 14/5, TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ giao lưu và tuyển dụng 30 ứng viên (Kỹ sư QLCN) cử đi đào tạo cán bộ quản lý cấp chuyền trưởng, tổ trưởng, phụ trách bộ phận cho nhà máy May thuộc dự án khu liên hợp Quế Sơn và các đơn vị thuộc Tổng Công ty.

Vào lúc 8h00 sáng thứ 7 ngày 14/5, Khoa QLDA sẽ tổ chức buổi gặp gỡ với Lãnh đạo Tổng công ty HÒA THỌ giao lưu với CSV và SV của ngành QLCN. Sau đó, TCT HÒA THỌ sẽ phỏng vấn các ứng viên theo danh sách đăng ký.
Cựu SV 10QLCN và 11QLCN chuẩn bị hồ sơ và gửi email đăng ký danh sách về cho Thầy (paduc@dut.udn.vn) để tập hợp gửi cho Công ty chuẩn bị phỏng vấn theo số lượng yêu cầu (30 ứng viên).

Địa điểm: Hội trường Khu F - Đại học Bách khoa - ĐHĐN.

Thành phần: Toàn bộ sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp (Từ Khóa 12 đến Khóa 15) và các kỹ sư QLCN đã đăng ký.

Link đăng ký: Các bạn điền form Đăng ký tại đây.

Chi tiết tuyển dụng: Trang Cựu sinh viên QLCN

Link về nội dung chương trình đào tạo: /Attachments/CT_CBQL_Hoa%20Tho.pdf