Bế mạc đợt đánh giá ngoài chính thức chương trình Đào tạo ngành Quản Lý Công Nghiệp theo tiêu chuẩn AUN - QA

BẾ MẠC ĐỢT ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN AUN - QA

 Hôm nay, ngày 14/05/2022, tại toà nhà S đã diễn ra lễ bế mạc Đợt đánh giá ngoài chính thức chương trình đào tạo ngành Quản lý Công nghiệp theo tiêu chuẩn AUN - QA.

 Đợt đánh giá kiểm định chất lượng ngành Quản lý Công nghiệp được diễn ra theo hình thức trực tuyến với các hoạt động chính là các phiên phát sóng trực tiếp cơ sở vật chất và phỏng vấn, trao đổi giữa đội ngũ kiểm định với sinh viên các khoá, với cựu sinh viên, doanh nghiệp, cán bộ khoa, giảng viên khoa để trao đổi về chương trình đào tạo, các vấn đề liên quan về cải tiến chương trình, các công tác hỗ trợ sinh viên,...

 Thông qua, đợt đánh giá kiểm định chất lượng này đã góp phần giúp khoa Quản lý Dự án nói chung và ngành Quản lý công nghiệp nói riêng nhận ra những điểm còn thiếu sót và cùng đưa ra những chiến lược phát triển về chương trình đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong tương lai.

  Khoa Quản lý Dự án xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý doanh nghiệp, cựu sinh viên, sinh viên đã luôn quan tâm, đồng hành cùng đợt đánh giá kiểm định chất lượng và các chương trình của khoa Quản lý Dự án.

  

 Hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp, cựu sinh viên và sinh viên sẽ ngày một gắn kết hơn nữa. Chúc cho toàn thể khoa Quản lý Dự án sẽ ngày càng vững mạnh và phát triển hơn trong tương lai.