Đây là một chương trình được tổ chức thực hiện bởi Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng với mục đích quảng bá hình ảnh học hiệu của trường đến với phụ huynh, thí sinh và xã hội trong mùa tuyển sinh năm 2022.

[BỘ SƯU TẬP ẢNH "GƯƠNG MẶT TRUYỀN THÔNG DUT PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH NĂM 2022"]

Đây là một chương trình được tổ chức thực hiện bởi Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng với mục đích quảng bá hình ảnh học hiệu của trường đến với phụ huynh, thí sinh và xã hội trong mùa tuyển sinh năm 2022.

Thông tin chi tiết hơn về kế hoạch thực hiện chương trình tại đây: https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/275166146_1108878899902154_3751811923006235453_n.pd