Thông tin tuyển sinh của hai chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng và Quản lý Công nghiệp - Khoa Quản lý Dự án - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.

[CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
❓❓❓Ngành Kinh tế xây dựng là gì?

👉👉Ngành Kinh tế Xây dựng là một ngành chuyên sâu của ngành xây dựng, kết hợp giữa lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng với những công việc cụ thể như tài chính, kế toán, thống kê; công tác lập và thẩm định dự án đầu tư các công trình xây dựng; lập, thẩm tra và thẩm định dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; định giá và quản lý chi phí trong xây dựng;…

❓❓❓Ngành Kinh tế Xây dựng học gì?

🎉🎉Theo học ngành Kinh tế xây dựng, sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức chuyên sâu, khả năng tư vấn các dự án đầu tư xây dựng công trình; lập kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; định giá và quản lý chi phí trong xây dựng; hạch toán kế toán và kiểm toán trong xây dựng; lập, thẩm tra và thẩm định hồ sơ mời thầu; quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình;... 
🤩🤩Bên cạnh chương trình đào tạo chuyên sâu sinh viên ngành Kinh tế Xây dựng còn được chú trong phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết như: kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng tư duy sáng tạo,...

❓❓❓Ngành Kinh tế Xây dựng làm gì?

👩‍🎓👩‍🎓Kỹ sư Kinh tế Xây dựng sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội việc làm, có thể đảm nhận các vị trí như: 
+ Chuyên viên tư vấn, chuyên viên phân tích dự án đầu tư, lập hồ sơ dự toán, thanh toán quyết toán. 
+ Tham gia đấu thầu quản lý công trường ở các doanh nghiệp xây dựng, các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản. 
+ Thẩm định dự án tại các Phòng - Sở Xây dựng, Giao thông vận tải và các đơn vị có bộ phận Xây dựng cơ bản khác.
+ Thanh tra quá trình quyết toán của các công trình xây dựng; đưa ra giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí trong quản trị nguồn lực, thi công công trình…

🥳BẠN THÍCH KINH TẾ VÀ ĐAM MÊ XÂY DỰNG? HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI👨‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👩‍🎓


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
❓❓❓Ngành Quản lý Công nghiệp là gì?

👉👉Ngành quản lý công nghiệp được hiểu một cách cơ bản là ngành đào tạo, cung cấp các kiến thức cơ bản cho sinh viên về Thiết kế qui trình sản xuất, Quản trị nguồn nhân lực, lập dự án, tổ chức sản xuất, quản lý vật tư – tồn kho , đánh giá công nghệ.

Ngành quản lý công nghiệp thường được áp dụng trong các công ty, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, các trung tâm thương mại, các ngành dịch vụ. Công việc chủ yếu của người làm trong ngành quản lý công nghiệp là giải quyết các vấn đề liên quan đến các thành phần trong hệ thống sản xuất, nguồn nhân lực, doanh thu cho công ty, doanh nghiệp, lập các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiếp thị. Đồng thời cũng là người lập các dự án và cũng là người phân tích các dự án đó, nghiên cứu về thị trường,..

❓❓❓ Ngành Quản lý Công nghiệp làm những gì?

🎉🎉Tốt nghiệp ngành này, sinh viên có thể làm việc ở tất cả các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, tại các Sở, Bộ, Ban, ngành quản lý nhà nước và các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực Quản lý Công nghiệp, có cơ hội giữ các chức vụ quản lý tại các doanh nghiệp, tổ chức, tập đoàn đa quốc gia,… 
Làm việc tại các tổ chức sản xuất, công ty, doanh nghiệp, thương mại và dịch vụ trong các nhóm công việc sau:

+ Quản lý nhà máy với các công việc quản lý hàng nhập vào và số lượng tồn kho trong nhà máy, hoạch định sản xuất, đánh giá trình độ công nghệ, quản lý nhân viên.
+ Quản lý mua hàng với các công việc như đánh giá chương trình mua hàng, định hướng các điểm mấu chốt trong vận hành, thiếp lập cấp độ vận hành, phối hợp các công tác trong vận hành,..
+ Quản lý chất lượng gồm các công việc như kiểm tra quá trình để xem xét các khu vực cần cải tiến, phân tích các cơ sở dữ liệu, các bảng tính chi tiết, quản lý các công việc thực hiện những thay đổi,..
+ Lập kế hoạch – Quản lý chuối cung ứng.
+ Tư vấn cải tiến quá trình như Thiết kế, triển khai kế hoạch sản xuất tinh gọn, giảm thời gian sản xuất về lĩnh vực dịch vụ và sản xuất,…

🤩🤩Theo một thống kê của trường ĐH Quốc gia Singapor, tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Công nghiệp thuộc nhóm cao nhất và là một trong số 3 nhóm ngành có mức lương cao nhất.

🥳🥳🥳BẠN THÍCH QUẢN LÝ VÀ ĐAM MÊ HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP? HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Tuyensinh2019
#Fpm 
#DUT