Trân trọng chúc mừng:
PGS. TS. GVCC Lê Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Bách Khoa-Đại Học Đà Nẵng
PGS. TS. GVCC Hoàng Phương Hoa - Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Đã được phong tặng Danh hiệu NHÀ GIÁO ƯU TÚ theo Quyết định số 445/QĐ-CTN ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chủ tịch nước.
Kính chúc mừng Quý Thầy, Cô
Trân trọng chúc mừng:
PGS. TS. GVCC Lê Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Bách Khoa-Đại Học Đà Nẵng
PGS. TS. GVCC Hoàng Phương Hoa - Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Đã được phong tặng Danh hiệu NHÀ GIÁO ƯU TÚ theo Quyết định số 445/QĐ-CTN ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chủ tịch nước.
Kính chúc mừng Quý Thầy, Cô
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng