Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

13/8/2018

 

08h00-10h00

Lễ khai giảng và nhập học sau đại học khóa 37 tại Đà Nẵng

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng ĐT, KT&ĐBCLGD, KHCN&HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo khoa: Điện, ĐTVT, Hoá, Kiến trúc, Môi trường, Xây dựng DD&CN, Xây dựng TLTĐ, XDCĐ;

- NCS, Học viên Cao học học khóa 37;

- Các giảng viên có quan tâm.

Phòng Hội thảo tầng 3, Trung tâm HL&TT

Ban Giám hiệu

08h00-10h00

Tập Huấn công tác tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 2018

- Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Cán bộ, sinh viên đăng ký tham gia công tác nhập học;

Phòng khách khu A

Phòng Công tác sinh viên

08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu

VP Công đoàn

Phòng 302

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

09h30

Phỏng vấn Học bổng Lixil Inax 2018

- Đại diện Công ty Lixil Inax;

- Đại diện BLĐ Khoa Kiến trúc;

- Các sinh viên khoa Kiến trúc tham gia phỏng vấn.

Văn phòng khoa Kiến trúc A302

Lãnh đạo Khoa Kiến trúc

15h30

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- BTV Công đoàn ĐHĐN;

- Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

17h30

Khai giảng và học buổi đầu tiên lớp

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2018

- BTC lớp theo QĐ số 2748/QĐ-ĐHĐN ngày 13/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các giảng viên đã đăng ký tham gia lớp học.

Hội trường

41 Lê Duẩn

BTC lớp học

 

 

 

Thứ Ba

21/8/2018

 

07h00-17h00

Tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 2018 (Ngày 21/8 và 22/8).

- Phó Hiệu trưởng PGS. TS Lê Thi Kim Oanh;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị;

- Cán bộ, sinh viên đăng ký tham gia công tác nhập học;

- Sinh viên khóa 2018.

Khu A, E

Ban Giám hiệu

10h00-16h00

Tiếp và làm việc đoàn giáo sư Đại học Fukui – Nhật Bản

- Lãnh đạo Khoa Hóa;

- Các giảng viên khoa Hóa tham gia chương trình Sakura tại Đại học Fukui, Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học;

- Đại diện phòng KHCN và HTQT;

- Các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, và sinh viên thuộc khoa Hóa quan tâm.

Phòng họp

khu A

Lãnh đạo Khoa Hóa

13h30-16h00

Giao lưu sinh viên DUT và sinh viên Junko (Nhật Bản)

- BCH Đoàn Thanh Niên;

- Các sinh viên đăng ký.

Phòng Hội thảo tầng 3, Trung tâm HL&TT

Đoàn Thanh Niên

13h45

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW7 (Khóa XII)

- Toàn thể đảng viên;

- Các đ/c Lãnh đạo Khoa/Phòng/Viện/Tổ trực thuộc Trường không là đảng viên;

- Các quần chúng ưu tú là CBVC.

Hội trường F - Trường ĐHBK

Bí thư Đảng ủy trường ĐHBK

 

 

Thứ Tư

22/8/2018

 

07h00-17h00

Tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 2018 (Ngày 21/8 và 22/8).

- Phó Hiệu trưởng PGS. TS Lê Thi Kim Oanh;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị;

- Cán bộ, sinh viên đăng ký tham gia công tác nhập học;

- Sinh viên khóa 2018.

Khu A, E

Ban Giám hiệu

14h00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

cấp ĐHĐN năm học 2017-2018

Theo QĐ số 2151/QĐ-ĐHĐN ngày 25/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

 Nguyễn Ngọc Vũ

14h00

Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa gặp mặt Phụ huynh, Tân sinh viên khóa 2018 các chương trình đào tạo Chất lượng cao, Chương trình tiên tiến, PFIEV.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Phòng ĐT, CTSV, CSVC;

- Giám đốc Trung tâm HL&TT;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Phụ trách các CTĐT Chất lượng cao, CTTT, PFIEV;

- Lãnh đạo Trung tâm Anh ngữ Academy;

- Phụ huynh, Tân sinh viên khóa 2018 chương trình CLC, CTTT, PFIEV.

Hội trường

khu F

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Năm

23/8/2018

 

9h00-11h30

Kiểm tra công tác đoàn

năm học 2017-2018

- Đại diện Ban giám hiệu;

- Đoàn kiểm tra của ĐHĐN;

- BCH Đoàn Thanh Niên;

- BCH Hội Sinh Viên;

Phòng họp Khu A

Đoàn Thanh Niên

14h00

Tiếp cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức có nhu cầu.

Phòng

Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Buổi báo cáo nội dung tập huấn tại Campuchia, Hy Lạp, Nepal, Mông Cổ

trong khuôn khổ Dự án Hub4Growth

- ĐHĐN: Lãnh đạo và chuyên viên các Ban: HTQT, KHCN&MT, CTHSSV, Trung tâm quan hệ Nhà trường – Doanh nghiệp;

- Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Dự án theo QĐ số 2805/QĐ-ĐHĐN, ngày 16/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Mời:

+ TS. Trần Đình Khôi Quốc: Trưởng Ban ĐT;

+ TS. Phạm Anh Đức: Trưởng Khoa Quản lý Dự án – Trường ĐHBK;

+ TS. Dương Nguyễn Minh Huy: Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN;

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Điều phối viên

Dự án Hub4Growth

 

 

Thứ Sáu

24/8/2018

 

07h45

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn

năm học 2017-2018 và

triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Theo Thông báo số 94/TB-CĐĐHĐN ngày 13/8/2018 của Công đoàn ĐHĐN

Hội trường

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

08h00-11h30

Hướng dẫn học Tiếng anh hiệu quả.

Hướng dẫn viết CV

Giới thiệu học bổng học tiếng anh của Công ty MGM.

-Sinh viên năm 3, 4, 5 ngành CNTT;

-Lãnh đạo Khoa CNTT;

-Công ty MGM.

Phòng họp

Khu A

Khoa CNTT

14h00

Giao ban công tác Trường

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh Niên;

- Trưởng, Phó các Khoa, Phòng;

- Giám đốc Trung tâm Học liệu &TT;

- Giám đốc các trung tâm trực thuộc;

- Trưởng Bộ môn NN chuyên ngành;

- Tổ trưởng Tổ CNTT.

Phòng họp

Khu A

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Thứ Bảy

25/8/2018

 

06h45-17h00

Thi tiếng Anh đầu vào cho Sinh viên khóa 2018

- Ban coi thi;

- CBVC được điều động;

- Sinh viên khóa 2018

Khu F, Khu E và Khu C

Trưởng Ban coi thi

14h00-16h00

Khai giảng và nhập học các lớp sau đại học K37 tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum.

- Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐHBK;

- Phòng ĐT; 

- Đại diện Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum;

- Học viên cao học K37 tại Kontum.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Ban Giám hiệu

Chủ nhật

26/8/2018

06h45-17h00

Thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng

- Ban coi thi;

- CBVC được điều động;

- Sinh viên đã đăng ký dự thi.

Khu F

và Khu H

Trưởng Ban coi thi