Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

27/8/2018

 

07h00 – 17h00

(Thứ Hai đến Thứ Năm)

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên khóa 2018

- Báo cáo viên theo giấy mời;

- Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Chuyên viên phụ trách công tác giáo dục chính trị cho sinh viên;

- Sinh viên khóa 2018;

Hội trường

khu F, khu A

Phòng Công tác sinh viên

08h30

Tiếp và làm việc với giáo sư Suguru Mori, Khoa Kiến trúc, Đại học Hokkaido

- Đại diện Phòng NCKH-HTQT;

- Lãnh đạo Khoa Kiến trúc;

- Các giảng viên và sinh viên quan tâm.

Văn phòng Khoa Kiến trúc

Lãnh đạo Khoa Kiến trúc

09h00-10h00

Họp Hội đồng xét và giới thiệu sinh viên ứng tuyển học bổng Vallet năm 2018

Theo Quyết định số 1319/QĐ-ĐHBK ngày 24 tháng 8 năm 2018

Phòng khách khu A

Chủ tịch hội đồng

10h00-10h30

Họp BCH Đoàn Trường ĐHBK, BTK Hội sinh viên Trường ĐHBK

- BCH Đoàn thanh niên Trường ĐHBK;

- BTK Hội Sinh Viên Trường ĐHBK.

Phòng họp khu A

Bí thư ĐTN Trường ĐHBK

10h30-11h30

Giao ban công tác Đoàn Thanh Niên- Hội Sinh Viên với PGS.TS Lê Thị Kim Oanh- Phó Hiệu Trưởng nhà trường (10h30-11h30)

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- BCH Đoàn thanh niên;

- BTK Hội Sinh Viên

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS Lê Thị Kim Oanh

14h00

Khoa Hóa tổ chức Seminar khoa học cấp khoa với các chủ đề:

- Tổng hợp và đánh giá khả năng chống ăn mòn của polyaniline

- Các hệ sơn chống hàu hà và xu hướng phát triển

    Người báo cáo: TS. Phan Thế Anh

- Lãnh đạo Khoa Hóa và Trưởng Bộ môn Công nghệ Vật liệu;

- Giảng viên, viên chức và sinh viên khoa Hóa;

- Đại diện phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

Văn Phòng Khoa Hóa

Lãnh đạo Khoa Hóa

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

28/8/2018

 

07h00

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt I năm 2018 của Trường ĐHBK

- Hiệu trưởng;

- Các thành viên Hội đồng theo QĐ

- Các thí sinh đăng ký ứng tuyển.

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

07h30-17h00

Kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt I năm 2018 của Trường Đại học Bách khoa

- Ban coi thi

- CBVC được điều động;

- Các thí sinh tham gia dự thi;

Theo TB số 1290/TB-ĐHBK

Ban coi thi

07h30

Hội thảo về đánh giá các chuẩn đầu ra

liên quan đến kỹ năng mềm của sinh viên (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng học tập suốt đời)

- Arizona State University (ASU): TS. Scott Danielson;

- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;

- Các đại biểu đã đăng ký tham dự hội thảo qua đường link: https://builditvietnam.org/events/udn-cea-assessor-training trên website builditvietnam.org của dự án BUILD-IT.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban ĐBCLGD

08h30-11h30

Phỏng vấn (vòng 2) để cấp Học bổng Honeywell-UOP (Hoa kỳ) năm học 2018-2019 dành cho các sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí.

- Lãnh đạo Khoa Hóa và Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Dầu khí;

- Các sinh viên đã được tuyển chọn hồ sơ sau vòng 1;

- Các giảng viên Bộ môn Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí;

- Đại diện phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

Phòng họp khu A

Lãnh đạo Khoa Hóa

08h00

Giao ban công tác tổ chức cán bộ

- ĐHĐN: Ban TCCB;

- Các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc: Trưởng Phòng TCHC, chuyên viên phụ trách công tác cán bộ.

Phòng 8014 Khu B

41 Lê Duẩn

Phó Trưởng

Ban TCCB

13h30-17h00

Họp Dự án BUILD-IT về kế hoạch tập huấn Quý 4 cho Trường ĐHBK

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Arizona State University (ASU): TS. Scott Danielson;

- Trưởng Phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng

TS. Phan Minh Đức

 

 

Thứ Tư

29/8/2018

 

07h30-11h30

Kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt I năm 2018 của Trường ĐHBK: Thi chuyên môn –nghiệp vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính

- Thành viên Ban chấm thi theo Quyết định của Hội đồng thi;

- Các thí sinh tham gia dự thi;

Theo TB số 1290/TB-ĐHBK

Chủ tịch HĐ

07h30-12h30

Hội thảo IQA-04 “Satisfying AUN-QA Requirements for Course Learning Outcome Assessment”

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Arizona State University (ASU): TS. Scott Danielson;

- Phòng KT&ĐBCLGD: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

- Các Khoa XDCĐ, QLDA, KT: Mỗi Khoa 3 GV phụ trách các TC liên quan;

- Các Khoa MT, XDDD&CN: Toàn bộ thành viên thuộc các Nhóm chuyên trách Tự đánh giá CTĐT do Khoa phân công

TT HLTT

Ban Tổ chức HT

16h00

Họp Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN;

- Cán bộ phụ trách Nữ công các Công đoàn cơ sở.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN

 

 

Thứ Năm

30/8/2018

 

08h00-16h00

Hội thảo Tư vấn PBL-05 “PBL Curriculum Planning Validation”

(Mỗi CTĐT được tư vấn trong 1h30 theo lịch của hội thảo)

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Arizona State University (ASU): TS. Scott Danielson;

- Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách CTĐT CLC

- Các Khoa phụ trách 04 CTĐT CLC (Công nghệ dầu khí và khai thác dầu, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Kỹ thuật Cơ điện tử): 01 Phụ trách CTĐT và 02 Giảng viên thuộc Tổ Xây dựng CTĐT CLC

TT HLTT

Phó Trưởng Ban Tổ chức HT

08h00-09h00

Khoa QLDA tổ chức Seminar cấp Khoa: “Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Bộ tiêu chuẩn ABET cho CĐR CTĐT Chất lượng cao ngành Kinh tế xây dựng”

Người báo cáo: NCS.Huỳnh Thị Minh Trúc

- Thành viên Tổ biên soạn CTDT CLC ngành KTXD

- Thầy Cô và Sinh viên quan tâm.

- Đại diện Phòng KHCN& HTQT

Phòng A305,

Khoa QLDA

 

Trưởng Khoa

Khoa QLDA

 

14h00

Họp giao ban công tác Trường ĐHBK tháng 8 năm 2018.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ tịch Hội CCB.

- Trưởng, Phó các Khoa, Phòng;

- Giám đốc các Trung tâm trực thuộc Trường;

- Tổ trưởng Tổ CNTT;

- Trưởng Bộ môn NN chuyên ngành.

Phòng họp

khu A

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Sáu

31/8/2018

 

07h30-12h30

Hội thảo ABET-04 “ABET Preparations: PI Selection and Student Outcome Assessment”

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Arizona State University (ASU): TS. Scott Danielson;

- Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách CTĐT CLC

- Các Khoa phụ trách CTĐT CLC: 01 Phụ trách CTĐT và 02 Giảng viên thuộc Tổ Xây dựng CTĐT CLC

TT HLTT

Phó Trưởng Ban Tổ chức HT

08h00-09h00

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Hiệu trưởng:

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1)

- Ban Giám hiệu,

- BTV Đảng ủy,

- Chủ tịch Hội đồng Trường.

Phòng họp

khu A

Hiệu trưởng

09h00 – 10h30

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Hiệu trưởng:

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

- Đảng ủy Trường ĐHBK,

- Ban Giám hiệu,

- Chủ tịch Hội đồng Trường,

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ĐHBK: Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện,…

Phòng họp

khu A

Hiệu trưởng

10h30-11h30

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Hiệu trưởng:

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2)

- Ban Giám hiệu,

- BTV Đảng ủy,

- Chủ tịch Hội đồng Trường.

Phòng họp

khu A

Hiệu trưởng

13h30-15h00

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Hiệu trưởng:

Bước 4: Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về nhân sự Phó Hiệu trưởng

- Đảng ủy Trường ĐHBK,

- Ban Giám hiệu,

- Chủ tịch Hội đồng Trường,

- Thành viên Hội đồng Trường (là CBVC của Trường ĐHBK,

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường,

- Bí thư ĐTN,

- Chủ tịch Hội CCB,

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ĐHBK: Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện,… ,

- Trưởng các Bộ môn; Giáo sư, Phó giáo sư, TSKH, TS (kể cả Giáo sư, Phó giáo sư, TSKH, TS đang công tác tại ĐHĐN có sinh hoạt chuyên môn tại Trường ĐHBK)

Hội trường

khu F

Hiệu trưởng

15h00-15h30

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Hiệu trưởng:

Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3)

- Ban Giám hiệu,

- BTV Đảng ủy,

- Chủ tịch Hội đồng Trường.

Phòng họp

khu A

Hiệu trưởng

15h30-16h30

Họp Đảng ủy Trường ĐHBK

- Các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy Trường ĐHBK

Phòng họp

khu A

Bí thư Đảng ủy Trường

 

14h30-17h30

Hội thảo tư vấn kiểm định ABET cho 02 CTĐT CTTT 

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Arizona State University (ASU): TS. Scott Danielson;

- Phòng KT&ĐBCLGD, ĐT: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách CTĐT CLC

- Khoa FAST: Ban lãnh đạo Khoa và Thành viên Hội đồng Tự đánh giá CTĐT CTTT.

TT HLTT

Ban Tổ chức HT

Thứ Bảy

01/9/2018

08h00-16h30

Họp thẩm định Chuẩn đầu ra của các CTĐT CLC

Thành viên tổ thẩm định CĐR các CTĐT CLC theo Quyết định của Trường ĐHBK

Phòng họp

khu A

Tổ trưởng Tổ thẩm định

Chủ nhật

02/9/2018