Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

03/9/2018

 

 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

04/9/2018

 

7h30

Họp Tổ thẩm định chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chất lượng cao định hướng “học theo dự án”

- Thành viên Tổ thẩm định (theo QĐ số 1324/QĐ-ĐHBK ngày 27/8/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHBK)

Phòng họp

khu A

TS. Phan Minh Đức - Tổ trưởng Tổ thẩm định

08h00

Họp Tổ công tác triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của ĐHĐN năm 2018

- Tổ công tác theo Quyết định số 2915/QĐ-ĐHĐN ngày 27/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các CSGD ĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Tổ trưởng và Thư ký Tổ công tác.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

16h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng

- Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

16h30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

- Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

05/9/2018

 

07h00

Lễ Khai Giảng  năm học 2018 -2019

Trường Đại học Bách khoa

-  Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường, Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng, phó phòng; Trưởng, phó khoa; Trưởng bộ môn;

- Giảng viên không có giờ lên lớp;

- Đại diện Ban cán sự các lớp khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

- Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, NCKH và hoạt động phong trào;

- Sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh năm 2018 thi;

- Khách mời:

+ Đại diện Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng;

+ Đại diện Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng;

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của Đại học Đà Nẵng;

+ Đại diện Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

+ Đại diện các cơ quan thông tấn báo, đài;

+ Đại diện Lãnh đạo các Doanh nghiệp, Nhà tài trợ học bổng cho sinh viên.

Hội trường

Khu F

Hiệu trưởng

 

09h00-10h00

Phỏng vấn sinh viên lớp 15PFIEV1 tham gia dự tuyển học bổng du học tại Pháp

- GS. Bobineau, INP Grenoble, Pháp;

- Trợ lý chương trình PFIEV, PGS. TS. Lê Cung;

- Các sinh viên đã đăng ký.

Văn phòng PFIEV

PGS. TS. Lê Cung

09h30

Lễ khánh thành Tòa nhà Thông minh,

Ký túc xá sinh viên quốc tế,

khu hành chính một cửa phục vụ sinh viên Trường Đại học Bách khoa

-  Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường, Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bách khoa;

- Khách mời:

+  Đại diện Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng;

+  Đại diện Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng;

+  Đại diện Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của Đại học Đà Nẵng;

+ Ban quản lý dự án Nhà đa năng Trường Đại học Bách khoa;

+  Đại diện Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

+  Đại diện các cơ quan thông tấn báo, đài;

+  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị nhà thầu thi công;

 

 

Phòng truyền thống Tòa nhà

thông minh

Tr. ĐHBK

 

 

 

Hiệu trưởng

 

14h00-15h00

Phỏng vấn sinh viên lớp 14PFIEV1+2, đăng ký thực tập tốt nghiệp tại Pháp

- GS. Bobineau, INP Grenoble, Pháp;

- Trợ lý chương trình PFIEV, PGS. TS. Lê Cung;

- Các sinh viên đã đăng ký.

Văn phòng PFIEV

PGS. TS. Lê Cung

15h00-16h00

Phỏng vấn sinh viên lớp 15PFIEV1 tham gia dự tuyển học bổng du học tại Pháp (TT)

- GS. Bobineau, INP Grenoble, Pháp;

- Trợ lý chương trình PFIEV, PGS. TS. Lê Cung;

- Các sinh viên đã đăng ký.

Văn phòng PFIEV

PGS. TS. Lê Cung

15h30

Họp Liên tịch BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu với BTV Công đoàn Trường ĐHBK

- BTV Đảng ủy Trường ĐHBK;

- Ban Giám hiệu;

- BTV Công đoàn Trường.

Phòng họp

khu A

Bí thư Đảng ủy

 

Thứ Năm

06/9/2018

 

08h00-13h00

Khóa học AWS Technical Essentials

- Chuyên gia thuộc Dự án BUILD-IT AWS;

- Cán bộ được điều động theo kế hoạch số 1388/KH-ĐHBK ngày 31/8/2018;

- Cán bộ và sinh viên đã đăng ký tham gia khóa học online

Hội trường khu F

Trưởng BTC khóa học

09h00

Tiếp và làm việc với Yoshizawa Group Nhật Bản về các khả năng hợp tác trong đào tạo và NCKH.

- Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo Yoshizawa Group Nhật Bản.

Phòng họp

khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

09h00-10h00

Đại diện trường INP Grenoble gặp mặt giảng viên dự tuyển vị trí giáo sư cộng tác MCA 2019

- Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT;

- Đại diện INP Grenoble, GS Bobineau;

- Các giảng viên dự tuyển vị trí Giáo sư công tác MCA 2019.

Phòng họp

khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

10h00-11h00

Tiếp và trao đổi các khả năng ký thỏa thuận song bằng giữa trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN và INP Grenoble

- Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT;

- Đại diện INP Grenoble, GS Bobineau;

Phòng họp

khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

10h15

Công ty KYOUEI SANGYOU, Nhật Bản đến thăm và làm việc với trường

- Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT;

- Lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên;

- Đại diện Lãnh đạo công ty KYOUEI SANGYOU, Nhật Bản.

Phòng họp

khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

13h30-14h30

Họp lãnh đạo các đơn vị triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường: Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm trực thuộc

Phòng họp

khu A

Hiệu trưởng

14h00

Họp Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

Theo Quyết định số 2918/QĐ-ĐHĐN ngày 27/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN Chủ tịch Hội đồng

14h45

Ban Kiểm tra, sát hạch thực hiện phỏng vấn các ứng viên

- Theo Quyết định số 2975/QĐ-ĐHĐN ngày 31/8/2018 của Chủ tịch HĐ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2018;

-  Các ứng viên .

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN Trưởng Ban

Kiểm tra, sát hạch

15h00

Họp giao ban Công tác thanh tra

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thanh tra;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, lãnh đạo Phòng  (Tổ) Thanh tra;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc và cán bộ Phụ trách công tác thanh tra;

- Lãnh đạo Khoa Y dược, Khoa Giáo dục thể chất, Viện NC&ĐT Việt-Anh.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

14h30-15h30

Họp BTV Công đoàn Trường ĐHBK

Như bên

VP Công đoàn Trường

Chủ tịch CĐ Trường

15h30-16h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHBK mở rộng

- BCH Công đoàn Trường;

- Chủ tịch các Công đoàn bộ phận

- Mời: Trưởng ban TTND Trường

Phòng họp khu A

Chủ tịch CĐ Trường

16h30

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN khóa 6.

- Theo QĐ số 2914/QĐ-ĐHĐN ngày 27/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

Thứ Sáu

07/9/2018

 

08h00

- Họp xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018 (các chương trình đào tạo theo tín chỉ), xét học vụ năm học 2017-2018 (đối với chương trình PFIEV);

- Họp thông qua danh sách sinh viên nhận Đồ án tốt nghiệp ở học kỳ 1/2018-2019; thảo luận các nội dung cần điều chỉnh trong Quy định làm ĐATN hiện hành (theo QĐ số 209/QĐ-ĐHBK ngày 6/3/2017).

- TS. Phan Minh Đức - Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng Đào tạo, Phó Trưởng phòng Đào tạo (ThS. Nguyễn Anh Tuấn);

- Trưởng khoa;

- Giáo vụ khoa, chuyên viên PĐT.

Phòng họp

khu A

TS. Phan Minh Đức - Phó Hiệu trưởng

13h30-14h30

Họp tập thể lãnh đạo Nhà trường để triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 (bước 1)

- BTV Đảng ủy Trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHBK

Phòng khách

khu A

Hiệu trưởng

14h00

Tập huấn cuộc thi ETE AutoRace 2018

Các nhóm tham dự cuộc thi, giảng viên tập huấn

Trung tâm học liệu và truyền thông

Khoa ĐT-VT

Thứ Bảy

08/9/2018

 

 

 

 

 

Chủ nhật

09/9/2018

06h45-12h00

Thi đánh giá năng lực Tiếng Anh định kỳ

Ban coi thi và CBVC được điều động

Khu H

Trưởng Ban coi thi

07h00

Ngày hội Sự kiện Thiết kế và Công nghệ CNTT của Nhật Bản - dotFes 2018

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, Phòng TCHC, Phòng CSVC, Phòng Đào tạo, Trung tâm Học liệu và Truyền thông;

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Lãnh đạo các Công ty Cshool Inc., IF Vietnam Co., Ltd;

- Giảng viên, sinh viên và các đối tượng khác quan tâm.

Hội trường khu F và sân sảnh khu F

Ban giám hiệu