Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

 

 

 

Thứ Hai

17/9/2018

 

08h00

Khai mạc huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ của Cụm Tự vệ Khối Hành chính sự nghiệp năm 2018

 

- Ban Chỉ huy quân sự ĐHĐN;

- Lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện theo Kế hoạch số 05/KH-CTV ngày 31/8/2018 của Cụm Tự vệ Khối Hành chính sự nghiệp;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN

08h30-16h30

Chương trình hợp tác và giao lưu giữa giảng viên và sinh viên khoa  Hóa, Đại học Quốc gia Yokohama (YNU) và Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (DUT)

-Lãnh đạo khoa Hóa;

- Lãnh đạo Phòng KHCN & HTQT;

- Đoàn giảng viên, sinh viên khoa Hóa, ĐH Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản;

- Cán bộ, giảng viên khoa Hóa;

- Sinh viên khoa Hóa đăng ký tham dự và các sinh viên có quan tâm

Phòng khách

khu A

Lãnh đạo Khoa Hóa

08h00-10h00

Họp Đảng ủy Trường ĐHBK: Thực hiện quy trình (bước 3) lấy ý kiến quy hoạch các chức danh lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, các Trung tâm, Viện, Tổ trực thuộc

- Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Trường ĐHBK.

Phòng họp khu A

Bí thư

Đảng ủy Trường ĐHBK

10h00-11h00

Họp tập thể lãnh đạo Trường ĐHBK: Thực hiện quy trình (bước 4) rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, các Trung tâm, Viện, Tổ trực thuộc

- BTV Đảng ủy Trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHBK.

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường

11h00-11h30

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018: phê duyệt kết quả thi tuyển dụng đợt 1 năm 2018

- Theo Quyết định số 1184/QĐ-ĐHBK ngày 31/7/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHBK:

1. PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch;

2. TS. Đoàn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch;

3. ThS. Nguễn Văn Cả - UV, Thư ký;

4. Trưởng các đơn vị có ứng viên dự tuyển đợt 1 năm 2018: Khoa XDDD&CN, Khoa CNTT, Khoa QLDA, Khoa Cơ khí, Viện DPIST, Phòng TCHC, TTHL&TT.

Phòng họp khu A

Chủ tịch Hội đồng

13h30

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

14h00

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

18/9/2018

 

08h00

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần V (nhiệm kỳ 2015-2020)

Theo Thông báo số 838-TB/ĐU ngày 04/9/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

08h30-11h00

Chương trình tham quan thực tế của đoàn giảng viên, sinh viên khoa Hóa, ĐH Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản và khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN (DUT) tại Nhà máy Bia Heineken

- Đoàn giảng viên, sinh viên khoa Hóa, ĐH Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản;

- Cán bộ, giảng viên khoa Hóa;

- Sinh viên khoa Hóa đăng ký tham dự và các sinh viên có quan tâm.

Khu Công nghiệp Hòa khánh

Lãnh đạo Khoa Hóa

10h00

Họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo Work-based Learning và các công việc của Dự án USAI COMET

- ĐHĐN: Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;

- Trường ĐHBK: Hiệu trưởng; Trưởng Phòng ĐT;

- Các thành viên tham gia dự án.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

14h30

Khoa Môi trường Hội nghị CBCCVC năm 2018

- Đại diện BGH, CĐ;

- Toàn thể CBCCVC Khoa Môi trường.

VP Khoa Môi trường

Trưởng Khoa

15h30 – 16h30

Tiếp và làm việc với Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ Đà nẵng) để thảo luận về sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ tại Cần Thơ năm 2018

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Đoàn công tác của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng (Sở KH&CN TP Đà nẵng)

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

- Lãnh đạo Trung tâm học liệu và truyền thông

Phòng Khách khu A

Ban Giám hiệu

15h30

Họp Nữ công mở rộng

- Ban Nữ công Trường;

- Phụ trách công tác nữ công các CĐBP.

Phòng họp Khu A

Trưởng Ban Nữ công

 

 

Thứ Tư

19/9/2018

 

14h00 - 15h00

Họp Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên năm học 2018-2019

Theo Quyết định số 1436/QĐ-ĐHBK ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa

Phòng họp

khu A

Chủ tịch hội đồng

15h00

Khoa Xây dựng TL-TĐ Hội nghị CBCCVC năm 2018

- Đại diện BGH;

- Toàn thể CBVC khoa XD TL-TĐ.

VP Khoa

Trưởng Khoa

19h00

Lễ Vinh danhThủ khoa ĐHĐN năm 2018

- BTC theo QĐ số 2856/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Sinh viên theo TTTT số 3080/ĐHĐN-HSSV ngày 10/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Đại biểu khách mời.

Nhà hát

Trưng Vương

Tp Đà Nẵng

Giám đốc ĐHĐN

 

 

Thứ Năm

20/9/2018

 

07h30

(cả ngày)

Khóa tập huấn “Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT”

- Theo CV số 3050/KH-ĐHĐN ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cán bộ ĐHĐN đã đăng ký tham dự tập huấn

Hội trường

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

 Ngô Văn Dưỡng

07h30

(cả ngày)

Setup Hội trường F và các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức sự kiện: TECHNOLOGY – LEADING THE WAY TO JAPAN

- Công ty FPT Việt Nam;

- Khoa CNTT, các Phòng TCHC, CSVC hỗ trợ.

- Mở của Hội trường từ 07h30; sắp xếp cho xe chở trang thiết bị vào để chuẩn bị

Hội trường khu F

Khoa CNTT, FPT

08H00-19h00

Công tác tổ chức Hội trại và Triển lãm 30 năm thành lập ngành Điện tử - Viễn thông

 LCĐ Khoa Điện tử - Viễn thông, Công ty tổ chức sự kiện LED Media.

Sân trước Hội trường khu F

Khoa ĐT-VT

14h00

Tiếp cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu.

Phòng Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN

15h00

Tiếp cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

Thứ Sáu

21/9/2018

 

08h00

Họp Giao ban công tác Thư viện

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban Giám đốc Trung tâm TTHL;

- Các CSGDĐHTV: Phụ trách thư viện.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

 Ngô Văn Dưỡng

08h00-13h00

 Cuộc thi ETE AutoRace 2018

BGK, các đội thi, giảng viên và sinh viên quan tâm

Sảnh khu A (cạnh khoa Hóa)

Khoa ĐT-VT

08h00-19h00

Công tác tổ chức Hội trại và Triển lãm 30 năm thành lập ngành Điện tử

 LCĐ Khoa Điện tử - Viễn thông, Công ty tổ chức sự kiện LED Media.

Sân trước Hội trường khu F

Khoa ĐT-VT

08h30-11h00

Thảo luận & trao đổi ý tưởng thiết kế cải tạo nội thất tầng 1 và tầng 2 Trung tâm Học liệu và Truyền thông, ĐHBK theo hướng Project Based Learning (PBL)

-  Nhóm thiết kế theo quyết định số 652/QĐ-ĐHBK ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN;

- Sinh viên các Khoa Kiến trúc, XDDD&CN, XDCĐ, Môi trường có quan tâm.

P.302 TTHL và TT

Trưởng nhóm thiết kế

13h30 – 17h30

 

Tổ chức sự kiện: TECHNOLOGY – LEADING THE WAY TO JAPAN

- Công ty FPT Việt Nam;

- Khoa CNTT, các Phòng TCHC, CSVC;

- Mở của Hội trường từ 07h30 để chạy thử chương trình

Hội trường khu F

Khoa CNTT, FPT

14h00

Họp giao ban công tác Kế hoạch - Tài chính

- ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo và chuyên viên Ban KHTC;

- Các CSGDĐHTV và đơn vị trực thuộc: Trưởng phòng KHTC/Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Họp giao ban công tác cơ sở vật chất năm học 2018-2019

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo: VP ĐHĐN, Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo phụ trách CSVC, lãnh đạo Phòng/Tổ CSVC;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt – Anh: Đại diện lãnh đạo;

- Khoa, Trung tâm trực thuộc ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

 

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

18h00

Thi hết học phần lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

Toàn thể Học viên Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

Tầng 5

tòa nhà 91A Nguyễn Thị Minh Khai

Phó trưởng Ban

Ban TCCB

 

Thứ Bảy

22/9/2018

 

07h00-11h30

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Điện tử - Viễn thông

- Đại diện Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Đại diện BGH trường ĐHBK;

- Đại diện các đơn vị trong trường;

- Các đại biểu, cơ quan đơn vị bên ngoài nhà trường;

- Các thầy cô giáo, cựu sinh viên và sinh viên khoa Điện tử - Viễn thông.

Hội trường

khu F

Khoa ĐT-VT

07h00-24h00

Hội trại và Triển lãm 30 năm thành lập ngành Điện tử - Viễn thông

- CBVC khoa Điện tử - Viễn thông ;

- LCĐ khoa Điện tử - Viễn thông ;

- Các công ty tham dự triển lãm;

- Các đại biểu và khách mời.

Sân trước Hội trường khu F

Khoa ĐT-VT

14h00-16h00

Chương trình giao lưu Tổng công ty mạng lưới Viettel và sinh viên trường Đại học Bách khoa

Ban giám đốc Tổng công ty, đại diện BLĐ Khoa ĐTVT, sinh viên.

Hội trường

khu F

Khoa ĐT-VT

Chủ nhật

23/9/2018