Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

 

 

 

Thứ Hai

24/9/2018

 

08h30

Thảo luận hợp tác và giao lưu trao đổi sinh viên chuyên ngành Xây dựng giữa Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia Yokohama Nhật Bản.

- Lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế;

- Lãnh đạo Khoa Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp, Khoa Xây Dựng Cầu Đường;

- Giảng viên và sinh viên các Khoa Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp, Xây Dựng Cầu Đường;

- Đại diện Văn phòng Đại học Quốc gia Yokohama tại Đà Nẵng.

Phòng S02.01

Lãnh đạo Khoa XDDD và CN

08h30

Khoa FAST tổ chức Hội nghị CBCCVC

- Đại diện BGH, CĐ;

- Toàn thể CBVC khoa FAST

Phòng C303

Trưởng Khoa

08h30-09h30

Khai mạc khóa học thực nghiệm chuyên ngành kĩ thuật do giáo sư Đại học Quốc gia Yokohama giảng dạy cho sinh viên 4 Khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông.

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế;

- Lãnh đạo các Khoa Điện, Điện Tử Viễn Thông, Khoa Cơ khí và Cơ khí Giao thông;

- Sinh viên đã đăng ký tham gia;

- Đại diện Văn phòng Đại học Quốc gia Yokohama tại Đà Nẵng.

Phòng họp

khu A

Ban Giám hiệu

08h30-17h00

Khóa học thực nghiệm chuyên ngành kĩ thuật do giáo sư Đại học Quốc gia Yokohama giảng dạy cho sinh viên 4 Khoa (Khoa Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông - Cả tuần 08, từ ngày 24/9/2018 đến 28/9/2018

- Lãnh đạo, giảng viên các Khoa Điện, Điện Tử Viễn Thông, Khoa Cơ khí và Cơ khí Giao thông;

- Sinh viên đã đăng ký tham gia;

- Đại diện Văn phòng Đại học Quốc gia Yokohama tại Đà Nẵng.

Khu E Phòng 110A và 110B

Lãnh đạo các Khoa Điện, ĐTVT, Cơ khí, Cơ khí Giao thông

09h00-12h00

Hội thảo “Hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo giữa trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN với Trường ĐH Rostock-Viện nghiên cứu xúc tác Likat (Đức) và trường ĐH Bách Khoa Hà Nội”

- Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT;

- Giáo sư và sinh viên trường Đại học Rostock - Viện nghiên cứu xúc tác Likat và trường ĐH Bách Khoa Hà Nội;

- Lãnh đạo khoa Hóa;

- Cán bộ, giảng viên và Sinh viên khoa Hóa.

Phòng khách khu A

Lãnh đạo

Khoa Hóa

09h00

Tiếp Trung tâm Hỗ trợ Du học Nhật Bản (JOOSS)

- ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT;

- Mời GS.TS. Trần Văn Nam;

- Trường ĐHBK: Đại diện BGH;

- Khoa Y-Dược: Trưởng Khoa.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

09h00-10h30

Khoa Điện tổ chức  Hội nghị CBCCVC năm 2018

- Đại diện BGH, CĐ;

- Toàn thể CBCCVC Khoa Điện.

VP Khoa Điện

Trưởng Khoa

09h00-11h00

Hội nghị CBCCVC khoa CKGT trường ĐH Bách khoa năm học 2018-2019

- BCN khoa;

- BCH Công đoàn Khoa;

- Đại biểu cấp trên;

- Toàn thể CBVC, công đoàn viên trong khoa

VP khoa

BCN khoa và BCH CĐ Khoa

10h00

Khoa CNTT Hội nghị CBCCVC năm 2018

- Đại diện BGH;

- Toàn thể CBVC Khoa CNTT.

VP Khoa

Trưởng Khoa CNTT

10h30

Giám đốc của Tập đoàn International Human Development Cooperation và Tập đoàn Tanaka Machinery đến thăm quan các phòng thí nghiệm Công nghệ Chế biến Dầu khí, PTN Mitsubishi và Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng KHCN&HTQT;

- Phụ trách các phòng thí nghiệm Công nghệ Chế biến Dầu khí, PTN Mitsubishi và Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa.

Các phòng thí nghiệm

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

13h30

Họp bàn công tác tổ chức và quản lý đào tạo chương trình tiên tiến và PFIEV

- Ban Giám hiệu;

- Phòng đào tạo: TP, PTP: PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng;

- Phòng KT&ĐBCLGD;

- Lãnh đạo Khoa FAST

Phòng họp

khu A

Phó Hiệu trưởng

TS. Phan Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

25/9/2018

 

09h00

Khoa ĐT-VT Hội nghị CBCCVC năm 2018

- Đại diện BGH;

- Toàn thể CBVC Khoa ĐT-VT.

VP Khoa

ĐT-VT

Trưởng Khoa

09h30-11h00

Opening Ceremony " Learning Express IV".

(Thời gian: 8:00-17:00 từ 24/09-05/10/2018 tại trường ĐHBK và các làng nghề Hòa Vang)

- Đại diện BGH;

- Đại biểu theo giấy mời;

- Các giảng viên DUT và Singapore Polytechnic;

- Các sinh viên DUT và SP.

Tầng 3 - Trung Tâm Học Liệu và Truyền Thông

Đoàn Thanh Niên

10h00

Tiếp và trao đổi với đại diện John Wiley & Sons (Thailand) Co., Ltd. về các khả năng hợp tác với Nhà trường

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện John Wiley & Sons (Thailand) Co., Ltd;

- Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT.

Phòng khách khu A

Ban Giám hiệu

15h00

Phòng CTSV tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2018

- Đại diện BGH;

- Toàn thể CBVC Phòng CTSV.

Phòng CTSV

Trưởng Phòng CTSV

17h00-21h30

Khoa Xây dựng Cầu đường đón Tân Sinh Viên khóa 2018

- BCN khoa XDCĐ;

- LCĐ khoa XDCĐ;

- Tân sinh viên khoa XDCĐ khóa 2018;

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa XDCĐ;

- Đại diện doanh nghiệp tài trợ học bổng;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường

khu F

Khoa Xây dựng Cầu đường

 

 

Thứ Tư

26/9/2018

 

08h00

Giao ban công tác thông tin và truyền thông

- ĐHĐN: Ban Biên tập website ĐHĐN (theo QĐ số 2925/QĐ-ĐHĐN ngày 28/8/2018); GĐ Trung tâm Thông tin & TT; Đại diện lãnh đạo: VP ĐHĐN, Ban ĐBCLGD; Tổ trưởng Tổ QTM;

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác thông tin truyền thông và website của nhà trường;

- Mời Giám đốc ĐHĐN tham dự và chỉ đạo.

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc Trung tâm Thông tin & TT

13h30

Rà soát kế hoạch triển khai xây dựng khung chương trình đào tạo theo QĐ số 564/QĐ-ĐHBK ngày 11/5/2018

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD;

- Phó trưởng phòng ĐT: PGS.TS. Nguyễn THị Diệu Hằng;

- Trưởng khoa và Phụ trách Chương trình đào tạo CLC của các Khoa có liên quan.

Phòng họp khu A

Phó Hiệu trưởng

TS. Phan Minh Đức

17h00-21h30

Khoa Cơ khí Giao thông đón Tân sinh viên khóa 2018

- Lãnh đạo Khoa CKGT;

- LCĐ Khoa CKGT;

- Tân sinh viên Khoa CKGT khóa 2018;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa CKGT;

- Đại biểu khách mời;

- Đại diện Doanh nghiệp tài trợ học bổng.

Hội trường

khu F

Lãnh đạo khoa Cơ khí Giao thông

 

 

Thứ Năm

27/9/2018

 

08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu.

VP Công đoàn

P.302 - Khu A

 41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

08h00

Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng xét đề nghị tặng thưởng quá trình cống hiến lâu dài đợt 2 năm 2018 của Trường Đại học Bách khoa.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Theo QĐ số 1606/QĐ-ĐHBK ngày 21/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa.

Phòng khách khu A

Phó Hiệu trưởng TS. Phan Minh Đức

08h00-11h00

Hội nghị CBCCVC khoa Hóa trường ĐH Bách khoa năm học 2018-2019

- Ban Lãnh đạo TT;

- BCH Công đoàn BP TTHL&TT;

- Đại biểu cấp trên;

- CBVC, Công đoàn viên trong Trung tâm

Phòng 3.1 TTHL&TT

BLĐ TT và BCH công đoàn BP

08h00

Hội nghị CBCCVC TTHL&TT trường ĐH Bách khoa năm học 2018-2019

- BCN khoa;

- BCH Công đoàn BP khoa Hóa;

- Đại biểu cấp trên;

- Công đoàn viên khoa Hóa

VP khoa Hóa

BCN khoa và công đoàn khoa

08h15

(cả ngày)

Hội thảo Work-based Learning trong khuôn khổ Dự án USAID COMET

- ĐHĐN: Chánh VP; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, ĐT;

- Trường ĐHBK: TS. Phan Minh Đức, TS. Nguyễn Hồng Hải;

- Các thành viên tham gia Dự án;

- Các thành phần được phân công và điều động theo Công văn số 3136/ĐHĐN-HTQT ngày 13/9/2018 của ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

09h00

Khoa Kiến trúc Hội nghị CBCCVC năm 2018

- Đại diện BGH;

- Toàn Thể CBVC Khoa Kiến trúc.

VP Khoa

Trưởng Khoa

14h00

Họp giao ban công tác Pháp chế và Thi đua, Khen thưởng

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, cán bộ Ban PC&TĐ;

- Các CSGDĐHTV: đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ; các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;

- Các Trung tâm, Khoa Viện, Phân hiệu: đại diện lãnh đạo đơn vi, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Ngô Văn Dưỡng

15h00

Trung tâm HTSV&QHDN tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2018

- Đại diện BGH;

- Toàn thể CBVC TT HTSV&QHDN.

VP Ký túc xá

Giám đốc TT

15h00

Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Đà Nẵng về việc hợp tác KH&CN giữa hai đơn vị

- Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng: Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng;

- ĐHĐN: Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban KHCN&MT, ĐT, KHTC; Trưởng các nhóm nghiên cứu-giảng dạy (TRT);

- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu (phụ trách KHCN), Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Viện NC&ĐT Việt - Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Lãnh đạo;

- Các Khoa trực thuộc: Đại diện Lãnh đạo Khoa;

- Theo Giấy mời.

Hội trường  41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

15h30

Họp BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

VP Công đoàn

P.302 - Khu A

 41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

16h30

Họp BCH Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- BCHCông đoàn ĐHĐN;

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

17h00-22h00

Chuyển sang thàng 10 năm 2018

Khoa Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện tổ chức đón Tân Sinh Viên khóa 2018

- BLĐ Khoa XDTL-TĐ;

- LCĐ Khoa XDTL-TĐ;

- Tân sinh viên Khoa XDTL-TĐ khóa 2018;

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa XDTL-TĐ;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường Khu F

BLĐ Khoa XDTL-TĐ

 

Thứ Sáu

28/9/2018

 

08h30

Khoa FAST tổ chức seminar khoa học cấp khoa: Nội dung báo cáo: Neutrino Experiment and VN-Neutrino Group; Người báo cáo TS. Nguyễn Minh Trường.

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT;

- Giảng viên, sinh viên khoa FAST.

Phòng C303

Khoa FAST

14h30-16h30

Công ty CP Kỹ nghệ lạnh Searefico training kỹ năng viết CV và tham dự phỏng vấn cho sinh viên năm 05 khoa CN Nhiệt- Điện lạnh

- Đại diện công ty CP Kỹ nghệ lạnh Searefico

- Toàn thế cán bộ và sinh viên năm thứ 5 khoa CN Nhiệt- Điện lạnh

Trung tâm học liệu

PGS. TS Trần Văn Vang

19h00

Đêm giao lưu đón tân sinh viên khóa 2018-2023 và lễ trao học bổng năm học 2017-2018.

Toàn thế cán bộ, sinh viên khoa CN Nhiệt- Điện lạnh và đại diện các công ty trao học bổng.

Hội trường

khu F

PGS. TS Trần Văn Vang

 

Thứ Bảy

29/9/2018

07h30

Bảo vệ luận văn thạc sỹ K32.KĐT ngành Kỹ thuật điện tử, mã số: 8520203

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 1402-1404/QĐ-ĐHBK ngày 05/9/2018

Phòng Chuyên đề A134

Chủ tịch

Hội đồng

(theo Quyết định)

08h00-11h00

Hội nghị CBCCVC Phòng TCHC trường ĐH Bách khoa năm học 2018-2019

-  Đại biểu cấp trên;

- Toàn thể CBVC, Công đoàn viên Phòng TCHC

Phòng khách khu A

Lãnh đạo Phòng TCHC

08h00-11h00

Huấn luyện về kỹ năng kỹ thuật số thuộc chương trình Google Digital 4.0 cho sinh viên chương trình chất lượng cao "học theo dự án".

- Chuyên gia hãng Google;

- Giáo viên AEC;

- Sinh viên chương trình Chất lượng cao các lớp 18DTCLC, 18H2CLC1, 18H2CLC2, 18H5CLC, 18KTCLC1, 18KTCLC2, 18TCLC_DT1, 18TCLC_DT2, 18TCLC_DT3

Hội trường

 khu F

Lãnh đạo Phòng Đào tạo

13h30-16h30

Huấn luyện về kỹ năng kỹ thuật số thuộc chương trình Google Digital 4.0 cho sinh viên chương trình chất lượng cao "học theo dự án"

- Chuyên gia hãng Google;

- Giáo viên AEC;

- Sinh viên chương trình Chất lượng cao các lớp 18C4CLC, 18CDTCLC, 18DCLC1, 18DCLC2, 18KXCLC, 18NCLC, 18TDHCLC1, 18TDHCLC2, 18X1CLC

Hội trường

 khu F

Lãnh đạo Phòng Đào tạo

14h00

Hội nghị CBCC Khoa CN Nhiệt- Điện lạnh

- Đại diện Ban lãnh đạo Trường

- Toàn thế cán bộ khoa CN Nhiệt- Điện lạnh

Văn phòng Khoa

PGS. TS Trần Văn Vang

Chủ nhật

30/9/2018

09h00 – 11h30

Đoàn công tác của công ty UOP-Honeywell phỏng vấn các sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí về chương trình thực tập hè năm 2019 tại cơ sở chính của công ty UOP, Illinois, Hoa kỳ

- Đoàn Công tác của công ty UOP-Honeywell

- Các sịnh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí đã qua vòng sơ tuyển: Hòang Ngọc Quỳnh Di (15H5),  Nguyễn Thế Huy (15H5), Nguyễn Đức Lộc (16H5), Lê Bình Tân (16H5), Bùi Trà Uyên (15H5)

Phòng Thọ Sơn, Tầng 2, KS Novotel, 36 Bạch Đằng, Đà Nẵng

GS. Santi Kulprathipanja UOP-Honeywell

11h50 – 14h00

Công ty UOP-Honeywell phát học bổng cho các sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí và tiệc chiêu đãi

- Đại diện Ban Giám hiệu

- Đoàn Công tác của công ty UOP-Honeywell

- Lãnh đạo Khoa Hóa và Bộ môn Công nghệ Hóa học – Dầu và Khí

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng KHCN và HTQT, Đào tạo, Công tác Sinh viên

- Toàn thể các cán bộ, giảng viên bộ môn Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí

- Sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí được nhận học bổng và được điều động

Phòng Thủy Sơn 1, Tầng 2, KS Novotel , 36 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Lãnh đạo Công ty UOP-Honeywell và trường Đại học Bách khoa

13h00-19h00

Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa

- Đại diện BTK Hội Sinh viên ĐHĐN;

- Đại diện Ban Giám Hiệu;

- BTV Đoàn trường;

- Đại biểu theo giấy mời;

- BCH Hội Sinh viên;

- Các sinh viên theo danh sách triệu tập.

Hội trường

khu F

Chủ tịch

Hội Sinh Viên