Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo Chiến lược phát triển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) - Đại học Bách khoa (DUT) sẽ chào đón Đoàn đánh giá ngoài từ Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) đến đánh giá chất lượng Chương trình Kinh tế Xây dựng, từ ngày 09 tháng 10 năm 2018 đến ngày 11 tháng 10 năm 2018.