Vào 8h30, ngày 17/05/2022, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 2022.

Vào 8h30, ngày 17/05/2022, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 2022. Tại buổi lễ, Khoa Quản lý Dự án rất vinh dự khi có sự góp mặt của 4 Giảng viên. Các giảng viên đã nhận được Bằng khen khen thưởng từ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng với các thành tích:
Thầy Mai Anh Đức với 3 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín:
- Strain model for discretely FRP confined concrete based on energy balance principle
- Failure envelopes of square and circularized RC columns discretely confined with CERP
- Nonuniform CFRP Wrapping to Prevent Sudden Failure of FRP Confined Square RC Columns.


Thầy Ngô Ngọc Trí với 2 bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín:
- Integration of support vector regression and grey wolf optimization for Estimating the ultimate bearing capacity in concrete - filled steel tube columns.
- Forecasting Time - Series Energy Data in Buildings using an Additive Artificial Intelligence Model for Improving Energy Efficiency.


Thầy Trương Ngọc Sơn với 1 bài báo cáo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín:
- Forecasting Time - Series Energy Data in Buildings using an Additive Artificial Intelligence Model for Improving Energy Efficiency
Cô Nguyễn Thị Phương Quyên với 1 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín:
- Metaheuristic - based possibilistic fuzzy kmodes algorithms for categorical data clustering


Với sự thành công đó, Khoa Quản lý Dự án xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến quý thầy cô.  Đặc biệt, chúc quý thầy cô sẽ tiếp tục phát huy năng lực nhiệt huyết để thành công hơn nữa trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và sẽ đóng góp cho sự phát triển của Khoa Quản lý Dự án nhiều hơn trong tương lai.

Nguyễn Ngọc Mai-17/5/2022